Vi bedömer att det inte längre finns någon anledning att hålla fast vid den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre, samt för riskgrupper som har omfattats av samma råd. Men – det är viktigt att komma ihåg: Ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19.

Du som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, omfattas nu av de allmänna råd som gäller för alla. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk. Tänk också på följande:

 • Håll avstånd till andra på offentliga platser, både inomhus och utomhus, till exempel i affärer, på gym eller i kollektivtrafiken. Fortsätt gärna att handla vid särskilda tidpunkter då det är ett mindre antal människor i affären.
 • Avstå från att anordna eller delta i större sociala sammanhang, såsom fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Res i första hand med egna färdmedel eller andra allmänna färdmedel som går att boka, till exempel tåg. Undvik resor med kollektivtrafiken, till exempel buss, tunnelbana eller spårvagn. Undvik att resa i rusningstid.

Tips för att bibehålla dina sociala kontakter och hälsan

 • Håll kontakt med släkt och vänner per telefon och träffas på sådant sätt att du inte riskerar att bli smittad eller att sprida smittan vidare, se tips nedan.
 • Delta gärna i digitala aktiviteter om du kan. Vid behov, kontakta din kommun för stöd i att använda digitala verktyg.
 • Vistas och träffas gärna utomhus. Det främjar välbefinnandet och minskar betydligt risken för smitta.
 • Försök att behålla regelbundna rutiner för sömn, fysisk aktivitet och måltider.
 • Om du är i behov av sjukhusvård eller behöver besöka primärvården ska du genomföra dina besök som planerat.

Tips på hur man kan träffas på ett säkert sätt

Planera i förväg och fundera över vad du kan göra för att minska riskerna för smittspridning.

 • Träffas när alla är friska. Undvik att träffas om du har sjukdomssymtom, även milda symtom.
 • Träffas hellre utomhus än inomhus och håll ungefär en armlängds avstånd till andra människor.
 • Att träffas i mindre grupper går bra, men undvik sammanhang med många människor.
 • Var noga med handhygienen. Tvätta händerna med tvål och vatten innan ni ska fika eller äta tillsammans. Handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
 • Om ni sitter till bords är det bra att ha en tom stol mellan er och att rummet ni ses i är tillräckligt stort. Undvik att träffa många personer som du inte brukar träffa annars.
 • Planera mötet i förväg och fundera över vad du kan göra för att minska riskerna för smittspridning. All nära fysisk kroppskontakt innebär en risk för smitta och det är bättre att bara träffa några få personer åt gången.
 • Om du eller dina närstående har ett positivt antikroppstest kan det innebära en ökad möjlighet till umgänge, se fråga och svar om vad ett positivt antikroppstest kan innebära
 • Ta för vana att tvätta händerna det första du gör när du kommer hem.

Varför tas den särskilda rekommendationen bort?

Beslutet att ta bort den särskilda rekommendationen, även kallad den nationella rekommendationen, har fattats utifrån en sammanvägning av det aktuella smittläget och de effekter vi ser på hälsan. Analysen tyder på att den särskilda rekommendationen som infördes i april under pandemin för personer som är 70 år och äldre, har bidragit till minskad allvarlig sjukdom och död i covid-19. Samtidigt finns risk för negativa konsekvenser i form av sämre psykisk hälsa och fysisk ohälsa hos dem som är mest sårbara inom gruppen. Åtgärder som den särskilda rekommendationen bör användas under en begränsad tid eftersom de negativa konsekvenserna riskerar att förvärras med tiden.

Rapport: Konsekvenser för personer 70 år och äldre av smittskyddsåtgärder mot covid-19

Läs mer om riskgrupper för covid-19

Vi har alla ett ansvar – tillsammans hjälps vi åt

Pandemin är inte över. För att hålla smittspridningen på en låg nivå är det viktigt att alla i befolkningen följer de allmänna råden, till exempel genom att hålla avstånd. Vi har alla ett ansvar att bidra för att skapa en så smittsäker miljö som möjligt för andra och för oss själva. Såväl den enskilda individen, som verksamhetsutövare, kommuner och organisationer kan bidra.

Läs mer här hur du kan bidra

Läs mer

Viktigt att alla tar ansvar när allmänna råd ändras för personer som är 70 år och äldre