Undersökningar och studier om covid-19 i befolkningen

Lyssna

Folkhälsomyndigheten genomför undersökningar och studier om förekomsten av covid-19 och det immunsvar som sjukdomen resulterar i. Därutöver görs analyser av SARS-CoV-2, det virus som orsakar sjukdomen, och dess arvsmassa. På de här webbsidorna redovisar vi genomförda och kommande undersökningar.

För att hantera utbrottet av covid-19 krävs kunskap om SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19. Vi behöver ta reda på hur det sprids och vilket immunsvar en genomgången infektion resulterar i. Med immunsvar menas hur immunförsvaret reagerar på en infektion, till exempel i hur hög grad antikroppar bildas, hur effektivt de skyddar mot att bli sjuk igen och hur lång tid de finns kvar.

Genom att undersöka förekomsten av infektionen i samhället och hur immuniteten ser ut efter genomgången infektion kan vi få en bättre lägesbild över smittspridningen och befolkningens skydd mot sjukdomen.

När det gäller förekomsten av sjukdomen letar vi efter viruset hos frivilliga deltagare. När vi undersöker immuniteten kan vi både analysera närvaron av virusspecifika antikroppar och T-celler. Antikroppar och T-celler är två olika delar av immunsvaret och är båda viktiga för kroppens försvar mot en infektion.

Folkhälsomyndigheten genomför undersökningar både nationellt och regionalt samt i specifika grupper i befolkningen. Med helgenomsekvensering undersöks de olika varianterna av SARS-CoV-2 som cirkulerar i samhället. Syftet med undersökningarna är att stärka kunskapsläget kring virusets spridning i Sverige över tid. Analyser kan också upptäcka förändringar i viruset som är relevanta för immuniteten och för effekten av vaccinerna.

Läs mer om våra undersökningar och studier

 • Analys om risk för intensivvård i olika typer av områden

  Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Institutionen för folkhälsovetenskap och Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet analyserat risken för människor att behöva intensivvård (IVA-vård) med covid-19 utifrån vilken typ av område de bor i. Risken för intensivvård med covid-19 har varit högst i områden med hög befolkningstäthet, hög andel som lever i relativ fattigdom och hög andel utrikesfödda.

 • Pågående och kommande undersökningar om covid-19

  Folkhälsomyndigheten genomför och beställer undersökningar och studier för att stärka kunskapsläget kring covid-19. Vi arbetar tillsammans med olika samarbetspartners i landet.

 • Studie om covid-19 på träningsanläggningar

  Folkhälsomyndigheten har gjort en studie som jämfört risken att diagnosticeras med covid-19 mellan aktiva och inaktiva medlemmar hos idrottsföreningen Friskis och Svettis Stockholm (F&S) under 2020. Vi undersökte också om det fanns en skillnad i risk beroende på träningsform och hur ofta man tränat. Syftet med studien var att öka förståelsen om risken för covid-19 på träningsanläggning på gruppnivå.

 • Undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2

  Vi genomför undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2. Undersökningarna kan antingen omfatta deltagare från ett mindre geografiskt område eller en specifik åldersgrupp.

 • Undersökningar av förekomsten av covid-19

  I undersökningar av förekomsten av SARS-CoV-2 har utvalda individer, både barn och vuxna, erbjudits att ta prov på sig själva. Därefter analyseras proverna på laboratorium för att undersöka om de innehåller arvsmassa från SARS-CoV-2, som är det virus som orsakar covid-19.