Studie om covid-19 på träningsanläggningar

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har gjort en studie som jämfört risken att diagnosticeras med covid-19 mellan aktiva och inaktiva medlemmar hos idrottsföreningen Friskis och Svettis Stockholm (F&S) under 2020. Vi undersökte också om det fanns en skillnad i risk beroende på träningsform och hur ofta man tränat. Syftet med studien var att öka förståelsen om risken för covid-19 på träningsanläggning på gruppnivå.

Rapport