Analys om risk för intensivvård i olika typer av områden

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Institutionen för folkhälsovetenskap och Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet analyserat risken för människor att behöva intensivvård (IVA-vård) med covid-19 utifrån vilken typ av område de bor i. Risken för intensivvård med covid-19 har varit högst i områden med hög befolkningstäthet, hög andel som lever i relativ fattigdom och hög andel utrikesfödda.

Resultaten visar att det finns ett samband mellan typen av område där individen bor och hur stor deras risk har varit för att behöva IVA-vård med covid-19 under pandemin.

Analysen visar att

  • Risken för intensivvård med covid-19 har varit större i vissa områdestyper än i andra. Det finns också skillnader mellan områden som ligger geografiskt nära varandra.
  • De olika områdestypernas skillnad i risk för intensivvård med covid-19 minskar under pandemins gång.
  • Områdestyper med högst risk har en hög befolkningstäthet, en hög andel boende som lever i relativ fattigdom och en hög andel utrikesfödda. Dessa områdestyper finns i storstäderna och i tätorterna på landsbygden.
  • Områdestyper med lägst risk är glesbygden och de socioekonomiskt mest välbeställda områdena i och runt storstäderna.

Läs hela analysen