Klicka på länkarna här nedanför för att komma till en sida där du kan beställa eller ladda ner respektive publikation. Vissa publikationer finns på flera språk, men du hittar alla språkversioner via samma länk.

För hälsovårdspersonal

Allmänt om vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogram för barn – En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal
En reviderad nyutgåva av boken Vaccination av barn från 2008.

Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer
I vägledningen beskrivs allmänna principer vid vaccination och anvisningar om hur vaccination läggs upp för de barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet.

Kunskaps- och bedömningsunderlag
Här hittar du de kunskaps- och bedömningsunderlag som ligger till grund för det svenska vaccinationsprogrammet.

Barnvaccinationsprogrammet 2020. Årsrapport
Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets gemensamma rapport om uppföljning av vaccinationsprogrammet.

Bilder och filmer
Här hittar du bilder och filmer om effekten av vaccinationsprogram.

Om HPV

Vaccination mot HPV – en utbildning till personal inom elevhälsan (PowerPoint, 4,3 MB)
Ett utbildningsmaterial för fortbildning enskilt eller i grupp.

HPV-vaccination av pojkar – information till elevhälsans medicinska insats (PDF, 506 kB)

Informationsfilm om HPV (Youtube)

Bilder – Fördjupat samtalsstöd kring vaccination mot HPV (PowerPoint, 2,5 MB)

Stödord – Fördjupat samtalsstöd kring vaccination mot HPV

Vägledning för HPV-vaccination vid vaccinbyte (PDF, 84 kB)

Frågor och svar om HPV

Informationsblad till föräldrar om HPV och vaccination

Om rotavirus

E-utbildning om vaccination mot rotavirusinfektion

Utbildningsmaterial om rotavirus (PowerPoint, 4,1 MB)
En presentation med talmanus riktad till hälsovårdspersonal.

Faktablad – Bra att veta om rotavirus
Ett informationsblad till föräldrar om vaccination mot rotavirusinfektion i det svenska vaccinationsprogrammet.

Om kikhosta

Faktablad – Förebygga kikhosta hos spädbarn
Detta faktablad innehåller en kort sammanfattning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn. Faktabladet riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, särskilt inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barnsjukvård och primärvård och är avsett för informations- och utbildningsinsatser.

Det finns också presentationer med talmanus om att förebygga kikhosta hos spädbarn. Presentationerna finns i två format.

Utbildningsmaterial om att förebygga kikhosta hos spädbarn (PowerPoint-format, 3,5 MB)

Utbildningsmaterial om att förebygga kikhosta hos spädbarn (PDF-format, 1,1 MB)

Samtyckesblanketter

Länkar till blanketter på SKR:s webbplats: