Informationsmaterial om vaccinationer

Här finns informations- och utbildningsmaterial om det svenska vaccinationsprogrammet.

Klicka på länkarna här nedanför för att komma till en sida där du kan beställa eller ladda ner respektive publikation. Vissa publikationer finns på flera språk, men du hittar alla språkversioner via samma länk.

För hälsovårdspersonal

Allmänt om vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogram för barn - En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal - En reviderad nyutgåva av boken Vaccination av barn från 2008.

Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer - I vägledningen beskrivs allmänna principer vid vaccination och anvisningar om hur vaccination läggs upp för de barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet.

Kunskaps- och bedömningsunderlag - Här hittar du de kunskaps- och bedömningsunderlag som ligger till grund för det svenska vaccinationsprogrammet.

Bilder och filmer - Här hittar du bilder och filmer om effekten av vaccinationsprogram.

Om HPV

Vägledning för HPV-vaccination vid vaccinbyte (PDF, 84 kB)

Frågor och svar om byte av HPV-vaccin

Informationsblad till föräldrar om HPV och vaccination

Om rotavirus

E-utbildning om vaccination mot rotavirusinfektion

Utbildningsmaterial om rotavirus (PowerPoint, 4,1 MB) - En presentation med talmanus riktad till hälsovårdspersonal.

Faktablad - Bra att veta om rotavirus - Ett informationsblad till föräldrar om vaccination mot rotavirusinfektion i det svenska vaccinationsprogrammet.

Om kikhosta

Faktablad – Förebygga kikhosta hos spädbarn - Detta faktablad innehåller en kort sammanfattning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn. Faktabladet riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, särskilt inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barnsjukvård och primärvård och är avsett för informations- och utbildningsinsatser.

Det finns också presentationer med talmanus om att förebygga kikhosta hos spädbarn. Presentationerna finns i två format.

Utbildningsmaterial om att förebygga kikhosta hos spädbarn (PowerPoint-format, 3,5 MB)

Utbildningsmaterial om att förebygga kikhosta hos spädbarn (PDF-format, 1,1 MB)

Samtyckesblanketter

Länkar till blanketter på SKL:s webbplats:

För vårdnadshavare

Faktablad

Bra att veta om vaccinationer - Faktablad om vaccinationsprogrammet och de vaccinationer som ges genom BVC.

Bra att veta om rotavirus - Faktablad om vaccination mot rotavirusinfektion inom det svenska vaccinationsprogrammet.

Informationsblad till föräldrar om HPV och vaccination

Rekommenderade vaccinationer för vissa barn - Kort information om vaccination mot hepatit B, tuberkulos och influensa, samt pneumokocker för äldre barn. Faktabladet finns på flera språk.

Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat - Faktablad om vad som är bra att känna till om ditt barn är ovaccinerat

Fördjupad information

Vaccinationsprogram för barn - En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal - En bok som är anpassad för hälso- och sjukvårdspersonal, men som även kan läsas av föräldrar som vill få fördjupade kunskaper om vaccinationer.

För gravida kvinnor

Faktablad: Vaccination mot influensa – information för dig som är gravid

Gå till toppen av sidan