Informationsmaterial om vaccinationer

Här finns informationsmaterial om det svenska vaccinationsprogrammet på flera språk.

Klicka på länkarna här nedanför för att komma till en sida där du kan beställa eller ladda ner respektive publikation. Vissa publikationer finns på flera språk, men du hittar alla språkversioner via samma länk.

För hälsovårdspersonal

Allmänt om vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogram för barn - En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal är en reviderad nyutgåva av boken Vaccination av barn från 2008.

I Folkhälsomyndighetens Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer beskrivs allmänna principer vid vaccination och anvisningar om hur vaccination läggs upp för de barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet.

Kunskaps- och bedömningsunderlag som ligger till grund för vaccinationsprogram hittar du här.

Bilder och filmer om effekten av vaccinationsprogram hittar du här

Rotavirus

Presentation med talmanus – Utbildningsmaterial för hälsovårdspersonal (PowerPoint, 4,1 MB)

Faktablad - Bra att veta om rotavirus

Kikhosta

Faktablad – Förebygga kikhosta hos spädbarn

Presentation med talmanus – Att förebygga kikhosta hos spädbarn (PowerPoint-format, 3,5 MB)

Presentation med talmanus – Att förebygga kikhosta hos spädbarn (PDF-format, 1,1 MB)

HPV

Presentation: Vaccination mot HPV för flickor – en utbildning för hälsovårdspersonal (PowerPoint, 4,1 MB)

Presentation: Vaccination mot HPV för flickor – en utbildning för hälsovårdspersonal (PDF, 2,2 MB)

Text till presentation om Vaccination mot HPV för flickor (PDF, 281 kB)

Samtyckesblanketter

Länkar till blanketter på SKL:s webbplats:

För vårdnadshavare

Faktablad: Det svenska vaccinationsprogrammet för barn (Kort information om de sjukdomar och vacciner som erbjuds inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Faktabladet finns på flera språk.)

Broschyr: Det svenska vaccinationsprogrammet för barn (Mer utförlig information om de sjukdomar och vacciner som erbjuds inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.)

Bok: Vaccinationsprogram för barn - En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal (Boken är anpassad för hälso- och sjukvårdspersonal, men kan även läsas av föräldrar som vill få fördjupade kunskaper om vaccinationer.)

Faktablad: Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (Kort information om vaccination mot hepatit B, tuberkulos och influensa, samt pneumokocker för äldre barn. Faktabladet finns på flera språk)

Faktablad: Vaccination mot HPV för flickor (Finns på flera språk.)

Faktablad om rotavirus

Faktablad om vaccinationsprogrammet och de vaccinationer som ges genom BVC

Faktablad om vad som är bra att känna till om ditt barn är ovaccinerat

För gravida kvinnor

Faktablad: Vaccination mot influensa – information för dig som är gravid

Gå till toppen av sidan