Uppföljning av kikhosta

En av orsakerna till att kikhosta fortfarande förekommer är att de vaccin som används ger ett kortvarigt skydd och att det inte skyddar till hundra procent. Det finns ett fortsatt behov av att öka kunskapen om både vaccin mot kikhosta och andra åtgärder, för att de minsta barnen ska kunna skyddas från allvarlig sjukdom.

När ett fall av kikhosta upptäcks anmäls det till Folkhälsomyndigheten och rapporter om de anmälda fallen sammanställs årligen:

Epidemiologisk årsrapport för kikhosta

Här hittar du den senaste årsrapporten om barnvaccinationsprogrammet: Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2018.

Därutöver följer Folkhälsomyndigheten kikhosta med särskild noggrannhet genom den fördjupade uppföljningsstudien. Två vaccinföretag som producerar vaccin mot kikhosta för Sverige bidrar med resurser för studien, som ger god kunskap om vilken effekt det nationella vaccinationsprogrammet har, hur kikhostan sprids och hur många som insjuknar, med särskilt fokus på hur svårt sjuka de allra minsta barnen blir. Studien ger också kunskap om hur hälso- och sjukvården kan minska risken för svår sjukdom via hög uppmärksamhet, tidigt insatt behandling och vaccination. Studieresultat sammanställs i en årlig rapport:

Årsrapport från den fördjupade uppföljningen av kikhosta (senaste rapporten publicerades år 2019).

Gå till toppen av sidan