Swedres-Svarm årsrapporter

Lyssna

Swedres-Svarm rapporten innehåller statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och skrivs årligen.

Rapporter med statistik för antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens (Swedres-Svarm)

Rapporten riktar sig i första hand till professionen inom:

 • STRAMA
 • Kliniskt mikrobiologiska laboratorier
 • Infektionsmedicin
 • Smittskyddsenheter
 • Vårdhygienenheter

Swedres-Svarm årsrapporter

 • Swedres-Svarm 2022

  Publicerad:

  Rapport med statistik för antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens (Swedres-Svarm).

 • Swedres-Svarm 2021

  Publicerad:

  Rapporten från Swedres-Svarm 2021 innehåller statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten…

 • Swedres-Svarm 2020

  Publicerad:

  Swedres-Svarm 2020 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the…

 • Swedres-Svarm 2019

  Publicerad:

  Swedres-Svarm 2019 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the…

 • Swedres-Svarm 2018

  Publicerad:

  Swedres-Svarm 2018 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the…

 • Swedres-Svarm 2017

  Publicerad:

  Swedres-Svarm 2017 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the…

 • Swedres-Svarm 2016

  Publicerad:

  Swedres-Svarm 2016 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the…

 • Swedres-Svarm 2015

  Publicerad:

  Swedres-Svarm 2015 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the…

 • Swedres-Svarm 2014

  Publicerad:

  Swedres-Svarm 2014 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the…

 • Swedres-Svarm 2013

  Publicerad:

  Swedres-Svarm 2013 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the…

 • Swedres-Svarm 2012

  Publicerad:

  Swedres-Svarm 2012 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the…