Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda, vecka 29 2021

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län under hela vaccinationsperioden. Uppdaterat vecka 29.
LänskodLänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
01 Stockholms län 2027034 41187 64335 -23148
03 Uppsala län 380674 11874 17758 -5884
04 Södermanlands län 289157 20282 8918 11364
05 Östergötlands län 463864 6438 10491 -4053
06 Jönköpings län 343573 13511 4130 9381
07 Kronobergs län 180377 5301 5230 71
08 Kalmar län 257909 11280 4947 6333
09 Gotlands län 60993 4193 1052 3141
10 Blekinge län 158493 7616 5459 2157
12 Skåne län 1263081 15653 26035 -10382
13 Hallands län 321528 25549 11183 14366
14 Västra Götalands län 1527656 21409 44153 -22744
17 Värmlands län 309322 6783 3107 3676
18 Örebro län 304721 6908 8137 -1229
19 Västmanlands län 270415 9020 7168 1852
20 Dalarnas län 303054 11069 3696 7373
21 Gävleborgs län 300012 10988 3210 7778
22 Västernorrlands län 252802 5936 4059 1877
23 Jämtlands län 131093 2771 2470 301
24 Västerbottens län 251814 3042 5248 -2206
25 Norrbottens län 248269 3311 5810 -2499