Vaccinationsuppföljning vecka 51

För att minska risken för att individer blir svårt sjuka i covid-19 är det viktigt att alla som rekommenderas att ta vaccin och har möjlighet, vaccinerar sig mot covid-19. Det gäller särskilt de som har nära kontakt med personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp. Vuxna som inte är vaccinerade bör vara extra noga med att skydda sig själv och andra från smitta. Särskilda rekommendationer gäller för personal inom vård och omsorg.

Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard: Bekräftade fall i Sverige.

Täckningsgrad med en tredje dos

Den tredje dosen bör ges tidigast sex månader efter den andra dosen, men undantag ner till tidigast fem månader kan göras för personer 65–79 år.

Täckningen med en tredje dos följs regelbundet i de särskilda grupper som den rekommenderats till först. Den aktuella täckningen uppdateras på torsdagar och presenteras under en länk längre ner på denna sida. Täckningen är just nu högst i gruppen övriga 80 år och äldre där 87 procent hunnit få en tredje dos, bland boende på SÄBO har 84 procent fått dos 3 och för hemtjänst och övriga 65–79 år ligger täckningen på 77 procent.

Genombrottsinfektioner

Från och med vecka 45 presenteras nya rapporterade fall i Veckorapporten om covid-19 per vaccinationsstatus, dvs för ovaccinerade personer respektive vaccinerade personer (genombrottsinfektioner) var för sig. För att kunna jämföra grupperna sinsemellan presenteras även incidensen för respektive grupp, se länk nedan. Under hösten 2021 har antalet bekräftade fall per 100 000 legat betydligt högre för ovaccinerade än för vaccinerade med två doser men skillnaden har minskat som tecken på en avtagande vaccinationseffekt. Skillnad mellan grupperna har dock kvarstått vad gäller incidens av intensivvårdade fall och avlidna fall. I de grupper som hunnit få dos tre syns en tydligt ökad skyddseffekt mot infektion igen.

Aktuell veckorapport om covid-19

Läs mer