Aktuellt läge vecka 19

Vecka 19 har vaccinationstäckning med första dosen bland personer mellan 65 och 69 år nått 85 procent. För de som är 70 år och äldre har nu minst 90 procent fått en första dos varför ökningen nu avstannat. Eftersom dosintervallen generellt förlängts så kommer det dock att dröja innan hela gruppen är färdigvaccinerad med två doser. För de som är minst 80 år ligger dock täckningen med två doser nu på 80 procent.

Bland personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) har täckningen med dos två nått 89 procent. Bland personer med omvårdande hemtjänst fortsätter vaccinationstäckningen att öka långsamt och 77 procent har nu fått 2 doser.

Diagram 1. Vaccinationstäckning med minst 1 dos i olika grupper av personer 65 år och äldre.

Diagram 1 visar linjer för vaccinationstäckning vecka 51 till 19 för grupperna SÄBO, hemtjänst, 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år och 80 år och uppåt. Gruppen 65-69 år har vecka 19 nått en täckning på 85 % och övriga ligger runt 90 %.

Personer på särskilda boenden för äldre

Personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) ingick i fas 1 av vaccinationerna mot covid-19. De första vaccinationerna gavs vecka 52, 2020.

Täckningsgraden för första dosen ökade skarpt under årets första veckor och har sedan vecka 6 planat ut över 90 procent. Sedan vecka 13 ligger täckningen med minst en dos på 94 procent. Täckningsgraden för andra dosen har varit över 80 procent sedan vecka 7, och är nu 89 procent.

Under veckorna efter årsskiftet minskade incidensen i gruppen. Denna minskning sågs även generellt i befolkningen. När antalet fall i befolkningen började öka vecka 7, 2021, fortsatte dock incidensen bland personer på SÄBO att vara låg. Sedan dess har incidensen legat stabilt under 100 fall per 100 000 invånare. Det är svårt att säga i vilken utsträckning detta kan tillskrivas vaccinationerna, men dessa har sannolikt bidragit.

Diagram 2. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer som bor på SÄBO.

Diagrammet visar staplar för antal fall per 100 000 och linjer för vaccinationstäckning med en och två doser, per vecka från vecka 49 till 19. Täckningen har nått 94 % för en dos och strax under för två. Antalet fall låg vecka 19 på 68 per 100 000.

Personer med omvårdande hemtjänst

Med hemtjänst med personlig omvårdnad avses all hemtjänst utöver matinköp och trygghetslarm. Personer med hemtjänst omfattas av fas 1 av vaccinationerna mot covid-19.

Incidensen bland personer med omvårdande hemtjänst har minskat gradvis sedan årsskiftet 2020/2021. Vecka 51 2020 var incidensen i gruppen 563 fall per 100 000 invånare. Trots en ökning av det totala antalet fall i befolkningen från vecka 7, har inte någon motsvarande ökning synts bland personer med hemtjänst. Incidensen har sedan vecka 7 minskat gradvis och vecka 19 var incidensen 45 fall per 100 000 invånare.

Vecka 19 har 89 procent av personerna i gruppen fått en dos vaccin, och 77 procent fått två doser.

Diagram 3. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer med omvårdande hemtjänst.

Diagrammet visar staplar för antal fall per 100 000 och linjer för vaccinationstäckning med en och två doser, per vecka från vecka 49 till 19. Täckningen har nått 89 % för en dos och 77 % för två. Antalet fall låg vecka 19 på 45 per 100 000.

Personer 65 år och äldre

Personer som är 65 år och äldre, som inte bor på SÄBO eller har hemtjänst, ingår i fas 2. Vaccinationer inom denna fas påbörjades i de flesta regioner under vecka 9 2021. De äldsta vaccineras först enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19.

Personer 80 år och äldre

Från och med vecka 9 har ökningen varit stor och vecka 19 hade 93 procent i gruppen fått en dos och 80 procent två doser. Ökningstakten för första dosen har nu planat ut.

Incidensen har varierat mellan 50 och 80 fall per 100 000 invånare sedan vecka 3, 2021. Incidensen vecka 19 var 24 fall per 100 000 invånare.

I diagram 4 nedan visas incidensen bland personer 80 år och äldre (som varken bor på SÄBO eller har hemtjänst) som staplar och vaccinationstäckningen i gruppen med en respektive två doser som linjer.

Diagram 4. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer 80 år och äldre.

Diagrammet visar staplar för antal fall per 100 000 och linjer för vaccinationstäckning med en och två doser, per vecka från vecka 49 till 19. Täckningen har nått 93 % för en dos och 80 % för två. Antalet fall låg vecka 19 på 24 per 100 000.

Personer 75-79 år

Vaccinationstäckningen i gruppen ökade snabbare från vecka 11. Vecka 19 har 93 procent i gruppen fått minst en dos. Trettiosju procent har fått två doser. Antalet fall i gruppen har ökat något varje vecka sedan vecka 5 till 15, liksom i befolkningen i stort, men vecka 19 sjunkit till 34 fall per 100 000 invånare.

I diagram 5 nedan visas incidensen bland personer mellan 75 och 79 år (som varken bor på SÄBO eller har hemtjänst) som staplar och vaccinationstäckningen i gruppen med en respektive två doser som linjer.

Diagram 5. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer 75-79 år.

Diagrammet visar staplar för antal fall per 100 000 och linjer för vaccinationstäckning med en och två doser, per vecka från vecka 49 till 17. Täckningen har nått 90 % för en dos och 16 % för två. Antalet fall låg vecka 17 på 71 per 100 000.

Personer 70-74 år

Vaccinationstäckningen i gruppen har nu nått 90 procent för minst en dos och 11 procent för två doser. Antalet fall har ökat varje vecka sedan vecka 5 fram till vecka 14, liksom i övriga delar av befolkningen. Sedan dess har nu incidensen i gruppen börjat sjunka och var vecka 17 61 fall per 100 000 invånare.

I diagram 6 nedan visas incidensen bland personer mellan 70 och 74 år (som varken bor på SÄBO eller har hemtjänst) som staplar och vaccinationstäckningen i gruppen med en respektive två doser som linjer.

Diagram 6. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer 70-74 år.

Diagrammet visar staplar för antal fall per 100 000 och linjer för vaccinationstäckning med en och två doser, per vecka från vecka 49 till 17. Täckningen har nått 86 % för en dos och 6% för två. Antalet fall låg vecka 17 på 101 per 100 000.

Personer 65-69 år

Under vecka 19 har vaccinationstäckningen i gruppen fortsatt ökat. Täckningsgraden för minst en dos är nu 85 procent. Antalet fall har ökat för varje vecka från vecka 6, då incidensen var 115 fall per 100 000 invånare, till vecka 14, då incidensen var 240 fall per 100 000 invånare. Sedan dess har antalet fall minskat och incidensen vecka 19 låg på 90 fall per 100 000 invånare.

I diagram 7 nedan visas incidensen bland personer mellan 65 och 69 år (som varken bor på SÄBO eller har hemtjänst) som staplar och vaccinationstäckningen i gruppen med en respektive två doser som linjer.

Diagram 7. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer 65-69 år.

Diagrammet visar staplar för antal fall per 100 000 och linjer för vaccinationstäckning med en och två doser, per vecka från vecka 49 till 17. Täckningen har nått 78 % för en dos och 5% för två. Antalet fall låg vecka 17 på 167 per 100 000.