Ansökan om tillstånd för hälsofarliga varor

Ansökan om tillstånd ska göras hos Folkhälsomyndigheten av den som vetenskapligt eller industriellt hanterar de ämnen som finns upptagna i bilagan till förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Tillståndet har en giltighetstid på högst 1 år.

Folkhälsomyndigheten har skapat ett digitalt ansökningsverktyg som gör det enklare att handlägga ansökningar om att hantera hälsofarliga varor.

Ansök online här om tillstånd för hälsofarliga varor

Notera att du som administrerar verksamhetens ansökan först skapar ett personligt konto. Därefter når du instruktioner om ansökningsförfarandet samt ansökningsformuläret.

Vad händer när en ansökan skickats in?

  1. Folkhälsomyndigheten tar emot och registrerar verksamhetens ansökan elektronisk. En undertecknat exemplar skickas även in med post till Folkhälsomyndigheten
  2. Ansökningarna granskas och myndigheten begär in kompletteringar om det saknas någon handling.
  3. Därefter sker en bedömning av ansökan. Enligt förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor ska Folkhälsomyndigheten i de flesta fall fatta beslut om tillstånd inom två månader från det att en fullständig ansökan kommit in till oss. Handläggningen går oftast snabbare än så.
  4. Myndigheten fattar beslut och beslutet skickas med post till den adress som angetts i ansökan (verksamhetens juridiska säte).

Undantag från krav på tillstånd

Ändrade förhållanden

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Förordning (SFS 1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor skall utan dröjsmål meddela Folkhälsomyndigheten om ändringar av de förhållanden som angivits vid ansökan om tillstånd.

Kontakt

Kontakt

E-post till Nya psykoaktiva substanser
För frågor om klassificering av narkotika och hälsofarliga varor samt tillstånd hälsofarliga varor.

Tillsyns- och marknadskontrollplan

Årlig plan för den tillsyn och marknadskontroll som vi avser att genomföra under året.

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2020

Gå till toppen av sidan