Regler om alkohol

Lyssna

Här hittar du regler om alkohol.

Lag

Alkohollagen (2010:1622) gäller tillverkning, marknadsföring, införsel och import av alkoholdrycker och handel med sådana varor. I lagen regleras också tillverkning av sprit samt införsel, import, utförsel, export och handel med sprit samt handel med alkoholhaltiga preparat. Lagen gäller också marknadsföring, införsel, import och handel med alkoholdrycksliknande preparat.

Alkohollagen (2010:1622) (riksdagen.se)

Förordning

Alkoholförordningen (2010:1636) innehåller föreskrifter som ansluter till alkohollagen.

Alkoholförordningen (2010:1636) (riksdagen.se)

Föreskrifter och allmänna råd

Med stöd av bemyndiganden har Folkhälsomyndigheten utfärdat ett antal föreskrifter och allmänna råd avseende alkohol. Föreskrifterna finns samlade här i kronologisk ordning.

Rättsfall

Referat av rättsliga avgöranden från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen som gäller alkohollagen finns på sidan Rättfsfall som gäller alkohollagen.

Rättsfall som gäller alkohollagen