Regler om tobak och liknande produkter

Lyssna

Här hittar du regler om tobak och liknande produkter samt förarbeten till lagstiftningen.

Lagar och förordningar

Tobak och liknande produkter

Regler om å ena sidan tobaksvaror och örtprodukter för rökning, å andra sidan elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, fanns tidigare i två separata lagar (tobakslagen respektive lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). Genom lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter regleras nu samtliga produkter av detta slag i samma lag.

Tobaksfria nikotinprodukter

Föreskrifter

Med stöd av bemyndiganden har Folkhälsomyndigheten utfärdat ett antal föreskrifter avseende tobaksvaror, örtprodukter för rökning och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Föreskrifterna finns samlade här i kronologisk ordning.

Allmänna regler

E-cigaretter (elektroniska cigaretter) och vätskor till e-cigaretter, så kallad e-vätska, omfattas av flera olika lagstiftningar, bland annat allmänna regler om kemiska produkter.

Allmänna regler om kemiska produkter (Kemikalieinspektionen.se)

EU-lagstiftning

Lagen och förordningen om tobak och liknande produkter bygger till stor del på EU-rättsliga rättsakter. De finns samlade här i kronologisk ordning.

Förarbeten

Tobak och liknande produkter

Reglerna om tobak och liknande produkter har en historik som sträcker sig ända till år 1993. Här hittar du de svenska förarbetena till lagen i omvänd kronologisk ordning, dvs. med de nyaste överst och de äldsta längst ner. Här finns också förarbeten till vissa andra lagar som på olika vis anknyter till lagen. Länkarna går till Riksdagen.se.

Tobaksfria nikotinprodukter

Proposition 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter (riksdagen.se)