Regler

Lag

Regler om å ena sidan tobaksvaror och örtprodukter för rökning, å andra sidan elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, fanns tidigare i två separata lagar (tobakslagen respektive lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). Genom lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter regleras nu samtliga produkter av detta slag i samma lag.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Förordning

Förordningsbestämmelser om tobaksvaror och örtprodukter för rökning respektive elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, fanns tidigare i två separata förordningar (tobaksförordningen respektive förordningen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). Genom förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter regleras nu samtliga produkter av detta slag i samma förordning.

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

Föreskrifter

Med stöd av bemyndiganden har Folkhälsomyndigheten utfärdat ett antal föreskrifter avseende tobaksvaror, örtprodukter för rökning och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Föreskrifterna finns samlade här i kronologisk ordning.

Allmänna regler

E-cigaretter (elektroniska cigaretter) och vätskor till e-cigaretter, så kallad e-vätska, omfattas av flera olika lagstiftningar, bland annat allmänna regler om kemiska produkter.

Kemikalieinspektionen: Allmänna regler om kemiska produkter

EU-lagstiftning

Lagen och förordningen om tobak och liknande produkter bygger till stor del på EU-rättsliga rättsakter. De finns samlade här i kronologisk ordning.

Förarbeten

Reglerna om tobak och liknande produkter har en historik som sträcker sig ända till år 1993. Här hittar du de svenska förarbetena till lagen i omvänd kronologisk ordning, dvs. med de nyaste överst och de äldsta längst ner. Här finns också förarbeten till vissa andra lagar som på olika vis anknyter till lagen.