Offentliggjorda rapporter om tobaksvaror

Lyssna

Uppgifter som inte utgör företagshemligheter om de tobaksvaror som rapporterats till oss ska offentliggöras. Här hittar du de uppgifter om dessa produkter som vi offentliggjort.

Rapporterade tobaksvaror

Tillverkare eller importörer av tobaksvaror ska rapportera uppgifter om produkten och dess ingredienser till oss. Det är ett krav för att tobaksvaran ska få tillhandahållas på den svenska marknaden.

Syftet med att offentliggöra vissa uppgifter om tobaksvarorna är att allmänheten ska få bättre kännedom om de produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden. I förteckningen finns uppgifter om de aktuella tobaksvaror som har anmälts och rapporterats till oss. Uppgifter som utgör företagshemligheter offentliggörs inte.

Offentliggjorda rapporter om tobaksvaror (på engelska)

Om förteckningen

  • Förteckningen innehåller produkter som ingrediensrapporterats eller anmälts till oss enligt 2 kap. 2 och 3 §§ lagen om tobak och likande produkter.
  • Endast produkter som konsumenter kan förväntas hitta på den svenska marknaden presenteras i förteckningen. Det vill säga produkter som rapporterades för minst 8 veckor sedan eller anmäldes för minst 6 månader sedan, där angivet lanseringsdatum har passerats och där eventuellt återkallelsedatum inte har passerats.
  • Vi uppdaterar förteckningen en gång per månad. Det kan innebära att viss fördröjning uppstår innan nylanserade produkter visas i förteckningen och innan produkter som återkallats från den svenska marknaden inte längre visas.
  • Ingredienserna som visas per produkt är inte en komplett förteckning över produkternas samtliga ingredienser. Ingredienser som återfinns i mycket små mängder bedöms vara företagshemligheter och offentliggörs därför inte.
  • Förteckningen innehåller endast information om rapporterade produkter och innebär inte att vi kontrollerat att produkterna uppfyller samtliga lagkrav.