Krav på tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Innan en tobaksfri nikotinprodukt får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska produktens tillverkare och importör anmäla uppgifter om produkten till oss.

Tobaksfria nikotinprodukter som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska även uppfylla den årliga rapporteringsskyldigheten, uppfylla lagens produktkrav, samt att förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska vara försedda med svenska hälsovarningar och innehållsdeklaration.

Detaljerad reglering i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter, HSLF-FS 2023:24 gällande produktanmälan och rapporteringsskyldighet börjar denna reglering att gälla 1 januari 2024.

Observera att produktanmälan och rapporteringsskyldighet börjar gälla 1 januari 2024. För tobaksfria nikotinprodukter som har tillhandahållits konsumenter på marknaden före 1 januari 2024, ska en produktanmälan göras senast 1 februari 2024.

Läs mer

Reglering i övrig lagstiftning

Förutom kraven i lagen om tobaksfria nikotinprodukter omfattas tobaksfria nikotinprodukter även av andra krav och regelverk.

Nikotinskatt

Har du frågor om nikotinskatt gällande tobaksfria nikotinprodukter, bör du kontakta Skatteverket.

Nikotinskatt (skatteverket.se)

CLP- och Reach-förordningen samt övrig reglering av kemiska produkter

I Reach-förordningen finns bestämmelser om förbud mot användning av tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska.

I CLP-förordningen finns bestämmelser om märkning av produkter som uppfyller kriterierna för att anses farliga enligt denna förordning.

Du bör kontakta Kemikalieinspektionen om du har frågor om CLP- och Reach-förordningen samt övrig reglering av kemiska produkter och hur dessa regleringar påverkar tobaksfria nikotinprodukter.

Snusliknande produkter jämställs med livsmedel

I livsmedelslagstiftningen jämställs snusliknande produkter med livsmedel. Exempelvis kan snusliknande produkter vara tobaksfria nikotinprodukter som används på ett sätt som motsvarar snus som består av tobak. Detta kan innebära ytterligare krav på de tobaksfria nikotinprodukter som även är snusliknande produkter. Har du frågor om livsmedelslagstiftningen bör du kontakta Livsmedelsverket:

Livsmedelsverket (livsmedelsverket.se)