Produktkrav på tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Tobaksfria nikotinprodukter som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla lagens produktkrav.

Produktkrav

Du som är tillverkare eller importör av tobaksfria nikotinprodukter ansvarar för att produkterna uppfyller ställda produktkrav.

  • Tobaksfria nikotinprodukter får inte innehålla vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en produkt innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker. Produkterna får inte heller innehålla koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
  • Endast ingredienser med hög renhet får användas vid framställningen av tobaksfria nikotinprodukter. Spår av andra ämnen än de ingredienser som ingår i produkten får förekomma upp till detektionsgränsen endast om det tekniskt sett inte går att undvika dessa spår under tillverkningen.
  • Med undantag för nikotin får vid framställningen av tobaksfria nikotinprodukter endast sådana ingredienser användas som inte utgör en risk för människors hälsa.