Kommunen och Polismyndighetens tillsynsansvar över handel med tobak och liknande produkter

Lyssna

Både kommunen och Polismyndigheten har tillsynsansvar över handel med tobak och liknande produkter. Här ger vi en översikt över tillsynsansvaret.

Kommunens tillsynsansvar regleras i 7 kap. 3 och 4 §§ lagen om tobak och liknande produkter (LTLP). Polismyndigheten har tillsyn enligt 7 kap 4 §, vilket innebär att kommunen och Polismyndigheten delar ansvar över vissa bestämmelser.

Kommunens och Polismyndighetens tillsyn över handel med tobak och liknande produkter

För vilka verksamheter gäller tillsynsansvaret?

Fysiska försäljningsställen

Kommunen och Polismyndigheten har tillsynsansvaret över de fysiska försäljningsställena.

Med fysiskt försäljningsställe menas en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel. Det handlar vanligtvis om en fysisk butik, men kan även vara en färja i passagerartrafik eller en buss som bedriver mobil försäljning.
Detaljhandel innebär försäljning till konsumenter.

För vissa bestämmelser utövar enbart kommunen tillsyn över de fysiska försäljningsställena. Men det finns även bestämmelser där både kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn över dessa försäljningsställen.

Annan verksamhet

Utöver vad gäller fysiska försäljningsställen har kommunen och Polismyndigheten tillsynsansvar även i vissa andra fall. Det kan exempelvis innebära tillsyn över partihandel och webb- och distanshandel inom Sverige.

Kommunen och Polismyndigheten har dock inte tillsynsansvar över gränsöverskridande distansförsäljning annat än när det gäller åldersgräns och ålderskontroll.

Nedan en sammanställning över kommunens och Polismyndighetens tillsynsansvar, oavsett verksamhet, dock inte gränsöverskridande distansförsäljning.

Sammanställning över de bestämmelser där både kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn över oavsett verksamhet

Sammanställning över de bestämmelser där både kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn över gränsöverskridande distansförsäljning finns i tabell 1.

Tabell 1. Bestämmelser där både kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn över gränsöverskridande distansförsäljning
LagrumExempel på tillsyn
5 kap. 17 § Åldersgräns Tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till den som inte fyllt 18 år.
5 kap. 18 § Ålderskontroll Försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter via automat, postorder, distansförsäljning eller liknande kräver att det går det går att kontrollera köparens ålder.