Sammanställning över tillsynsansvaret enligt lagen om tobak och liknande produkter

Lyssna

I tabellerna nedan sammanfattar vi kommunens och Polismyndighetens ansvar för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter.

Tabell 1. Bestämmelser där enbart kommunen utövar tillsyn på fysiska försäljningsställen.
Lagrum Exempel på tillsyn
2 kap. 7 § Produktanmälan av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Produkten har anmälts till Folkhälsomyndigheten.
2 kap. 8 § Innehåll och utformning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare Produkten överensstämmer med krav på innehåll och utformning enligt förordningen (2019:233) om tobak och liknande produkter, exempelvis i fråga om storleken på påfyllningsbehållare.
2 kap. 9 § Rapportering av försäljningsvolymer för e-cigaretter och påfyllningsbehållare Tillverkare/importör har rapporterat försäljningsvolymer till Folkhälsomyndigheten.
3 kap. 1 § Hälsovarningar tobaksvaror och örtprodukter för rökning Hälsovarningarna överensstämmer med Folkhälsomyndighetens föreskrifter om hälsovarningar (HSLF-FS 2016:46), exempelvis att styckförpackningar till cigaretter är försedda med den allmänna varningen "Rökning dödar".
3 kap. 2 § Hälsovarningar elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Hälsovarningarna på förpackningen är utformade enligt förordningen (2019:203) om tobak och liknande produkter, exempelvis att styckförpackningar är försedda med hälsovarningen "Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne".
3 kap. 3 § Produktpresentation och medföljande information för tobaksvaror och örtprodukter för rökning Märkningen på förpackningen får inte antyda att den är mindre skadlig än andra sådana produkter.
3 kap. 4 § Produktpresentation och medföljande information för e-cigaretter och påfyllningsbehållare Märkningen på förpackningen får inte antyda att den har miljöfördelar.
3 kap. 5 § Informationsblad för e-cigaretter och påfyllningsbehållare Styckförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad som är skrivet på svenska.
3 kap. 6 § Innehållsdeklaration för e-cigaretter och påfyllningsbehållare Förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla en innehållsdeklaration.
3 kap 7 § Spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror Styckförpackningar till tobaksvaror ska ha en unik identitets- och säkerhetsmärkning.
4 kap. 1 § Reklam och annan marknadsföring av tobaksvaror Tobaksreklam är inte tillåten i vissa skrifter, TV-program m.m.
4 kap. 2 § Reklam och annan marknadsföring av tobaksvaror Tobaksreklam som sker på annat sätt än som sägs i 4 kap. 1 § är inte heller tillåten. Det är dock bl.a. tillåtet att ha reklam på försäljningsställena för tobak om denna inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak.
4 kap. 5 § Användning av varukännetecken Indirekt tobaksreklam på produkter/tjänster är inte tillåten i vissa skrifter, tv-program m.m.
4 kap. 6 § Användning av varukännetecken Indirekt tobaksreklam på produkter/tjänster som marknadsförs på andra sätt än som sägs i 4 kap. 5 § måste vara måttfull.
4 kap. 7 § Användning av varukännetecken Undantag från 4 kap. 5 och 6 §§.
Tabell 2. Bestämmelser där både kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn på fysiska försäljningsställen.
Lagrum Exempel på tillsyn
2 kap. 3 § Tillhandahållande av nya tobaksvaror Nya tobaksvaror på den svenska marknaden ska vara anmälda till Folkhälsomyndigheten.
5 kap. 1 § Tillstånd för försäljning av tobaksvaror För att få sälja tobaksvaror måste försäljningsstället ha ett tillstånd.
5 kap. 6 § Egenkontroll och uppgiftslämnande vid försäljning av tobaksvaror Försäljningsstället måste ha ett lämpligt egenkontrollprogram.
5 kap. 7 § Egenkontroll och uppgiftslämnande vid försäljning av tobaksvaror Ändrade uppgifter om verksamheten måste anmälas till kommunen utan dröjsmål.
5 kap. 8 § Tillstånd vid förändringar av verksamheten (anmälan om dödsfall/förvaltare) Om den som har försäljningstillstånd har avlidit eller fått förvaltare enligt föräldrabalken måste det anmälas till kommunen senast 2 månader efter dödsfallet eller beslutet om förvaltare.
5 kap. 9 § Tillstånd vid förändringar av verksamheten (konkurs) Vid konkurs måste försäljningen upphöra.
5 kap. 12 § Information och stöd till personalen En handlare måste ge sin personal information och stöd så att personalen kan följa LTLP samt föreskrifter.
5 kap. 13 § Styckförsäljning av cigaretter, rulltobak och snus Cigaretter, rulltobak och portionssnus måste säljas i förpackningar med en minsta mängd, exempelvis minst 20 cigaretter i ett paket.
5 kap. 14 § Anmälan om försäljning av e-cigaretter Försäljningsställen som säljer e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste ha anmält försäljningen till kommunen.
5 kap. 16 § Egenkontroll och uppgiftslämnande vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare Den som säljer e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste ha ett lämpligt egenkontrollprogram.
5 kap. 17 § Åldersgräns Tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till den som inte fyllt 18 år.
5 kap. 18 § Ålderskontroll Försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter via automat, postorder, distansförsäljning eller liknande kräver att det går att kontrollera köparens ålder.
Tabell 3. Bestämmelser där både kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn oavsett verksamhet, dock inte gränsöverskridande distansförsäljning.
Lagrum Exempel på tillsyn
5 kap. 1 § Tillstånd för försäljning av tobaksvaror För att få sälja tobaksvaror måste försäljningsstället ha ett tillstånd.
5 kap. 6 § Egenkontroll och uppgiftslämnande vid försäljning av tobaksvaror Försäljningsstället måste ha ett lämpligt egenkontrollprogram.
5 kap. 7 § Egenkontroll och uppgiftslämnande vid försäljning av tobaksvaror Ändrade uppgifter om verksamheten måste anmälas till kommunen utan dröjsmål.
5 kap. 8 § Tillstånd vid förändringar av verksamheten (anmälan om dödsfall/förvaltare) Om den som har försäljningstillstånd har avlidit eller fått förvaltare enligt föräldrabalken måste det anmälas till kommunen senast 2 månader efter dödsfallet eller beslutet om förvaltare.
5 kap. 9 § Tillstånd vid förändringar av verksamheten (konkurs) Vid konkurs måste försäljningen upphöra.
5 kap. 10 § Partihandlarens kontrollskyldighet En partihandlare måste ha förvissat sig om att köparen har försäljningstillstånd för att få sälja.
5 kap. 12 § Information och stöd till personalen En handlare måste ge sin personal information och stöd så att personalen kan följa LTLP samt föreskrifter.
5 kap. 13 § Styckförsäljning av cigaretter, rulltobak och snus Cigaretter, rulltobak och portionssnus måste säljas i förpackningar med en minsta mängd, exempelvis minst 20 cigaretter i ett paket.
5 kap. 14 § Anmälan om försäljning av e-cigaretter Försäljningsställen som säljer e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste ha anmält försäljningen.
5 kap. 16 § Egenkontroll och uppgiftslämnande vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare Den som säljer e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste ha ett lämpligt egenkontrollprogram.
5 kap. 17 § Åldersgräns Tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till den som inte fyllt 18 år.
5 kap. 18 § Ålderskontroll Försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter via automat, postorder, distansförsäljning eller liknande kräver att det går det går att kontrollera köparens ålder.