Skatteverket

Skatteverket har tagit fram blanketter för att begära ut uppgifter om den sökande samt eventuella personer med betydande inflytande (PBI).
Begäran skickas till: skatteverket@skatteverket.se

Mer information: Blankettmallar för försäljning av tobaksvaror

Polismyndigheten

Polismyndigheten har tagit fram en blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret. Beställningen skickas via fysisk post, mejl eller fax enligt kontaktuppgifter på blanketten.

BBeställning av utdrag ut belastningsregistret (för kommuner) (Word, 52 kB)

Begäran om yttrande för detalj- och partihandel skickas till regionernas kanslibrevlådor enligt nedan:

registrator.nord@polisen.se
registrator.bergslagen@polisen.se
registrator.mitt@polisen.se
registrator.stockholm@polisen.se
registrator.vast@polisen.se
registrator.ost@polisen.se
registrator.syd@polisen.se

Kronofogden

Begäran om uppgifter från Kronofogden skickas till: kontakt@kronofogden.se

Mer information från Kronofogden om begäran om uppgifter:

Begäran om uppgifter från Kronofogden (Word, 18 kB)

Tullverket

Begäran om yttrande för ansökningar om partihandel skickas till:
diarium@tullverket.se

Observera att ni inte ska skicka begäran om yttrande gällande en detaljhandlare till Tullverket.

I er begäran om yttrande för ansökningar om partihandel vill Tullverket veta namn och organisationsnummer för den juridiska personen, namn och personnummer för enskild näringsidkare samt namn och personnummer för eventuella formella och faktiska företrädare som yttrandet avser.