Vägledning gällande kommunens underrättelser till Folkhälsomyndigheten

Lyssna

Ni som kommunala tillsynshandläggare ska enligt 7 kap. 21 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) samt enligt 36 § LTN underrätta Folkhälsomyndigheten om ni i er tillsyn får kännedom om något som kan ha betydelse för vår tillsyn. Här nedan beskriver vi hur ni kan göra detta.

Folkhälsomyndigheten är den myndighet i Sverige som ansvarar för tillsyn av tillverkare och importörer samt i vissa fall partihandlare enligt LTLP samt LTN. Kommunen ansvarar i huvudsak för tillsyn på försäljningsställen.

Underrättelserna ska ses som ett komplement till er tillsyn och möjliggöra att tillsyn bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i hela kedjan från tillverkare eller importör till försäljningsstället.

De underrättelser vi får in från kommunerna kommer tillsammans med andra relevanta uppgifter ligga till grund för prioritering av vår tillsyn. Information från underrättelserna kan även användas i vår tillsynsvägledning.

När är det aktuellt att underrätta oss?

Om ni i er tillsyn gör iakttagelser eller får in uppgifter som tyder på brister enligt LTLP eller LTN och bristen även går att härleda till tillverkare, importör eller partihandlare vill vi att ni underrättar oss om detta. Nedan följer några exempel när underrättelser ska skickas till oss.

Exempel 1: Kommunen påträffar under tillsyn i detaljhandeln tobaksvaror eller tobaksfria nikotinprodukter med bristande hälsovarningar, exempelvis att de är på annat språk än svenska eller har felaktiga mått. Detaljhandlaren har visat att produkterna är köpta från en partihandlare med tillstånd att sälja tobak.

Exempel 2: Under tillsyn påträffar kommunen cigaretter eller rulltobak som misstänks ha karakteristisk smak. Kommunen har inget tillsynsansvar över denna bestämmelse (2 kap. 1 § LTLP) men kan uppmärksamma produkter under tillsyn på försäljningsställen.

Vilka uppgifter är intressanta?

  • Anledning till underrättelsen. Exempelvis felaktig märkning.
  • Tydliga foton av produkten. Alla dess sidor, även ovan och undersida.
  • Skriv ned all text som finns på förpackningen.
  • Närbilder på spårbarhet- och säkerhetsmärkning (i förekommande fall).
  • Uppgifter om tillverkare, importör eller partihandlare.
  • Produktens TP-ID/EC-ID om detta framgår. TP-ID är den unika beteckning som tobaksvaror får när den rapporteras till Folkhälsomyndigheten. EC-ID är motsvarande för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Beskriv ärendet kortfattat utifrån ovanstående punktlista. Undvik i detta skede att ange butik eller handlare där produkten påträffats. Om vi finner skäl för det kan vi kontakta er om uppgifter om exempelvis tillståndshavaren (person- eller organisationsnummer eller adressuppgifter).

Mejla in uppgifterna till info@folkhälsomyndigheten. Använd en tydlig rubrik, exempelvis "Underrättelse tobak och liknande produkter".