Metodstödet vänder sig till dig som arbetar på en ungdomsmottagning, hiv/STI-mottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar, infektionskliniker och vårdcentraler. Samtalsguiden och filmerna riktar sig också till personal inom skola, fritid och socialtjänstens olika verksamhetsområden samt till dig som finns i en ideell organisation, eller på annat sätt arbetar med folkhälsofrågor.

Till webben Motiverande samtal om sexuell hälsa

Metodstödet omfattar:

  • En samtalsguide med fjorton grundfrågor vilka är indelade i tre delar. Guiden ger exempel på hur samtalsledare tillsammans med patienten/klienten kan arbeta med motivationen för att öka förmågan till säkrare sex samt ta upp frågor om handlingsberedskap.
  • Tre spelfilmer som visar hur en samtalsledare använder guidens frågor i samtal med unga vuxna.
  • Kvalitetsgranskade samtal. Till spelfilmerna finns utskrifter av de filmade dialogerna, vilka är kodade enligt MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity Code) och kan användas som underlag i fortbildning och handledning enskilt eller i grupp.

Texterna i metodstödet är författade av Lise-Lott Sahlberg, socionom och utbildare inom motiverande samtal samt medlem i den internationella organisationen MINT (the Motivational Interviewing Network of Trainers). Kvalitetsgranskare av texter och filmer är Astri Brandell Eklund, expert vid Folkhälsomyndigheten med särskild inriktning på motiverande samtal. Samverkanspart i arbetet med kodning är MIC Lab vid Kompetenscentrum för klinisk psykoterapi, Karolinska Institutet. Texterna i metodstödet utgår från den tredje reviderade upplagan av ”Motivational Interviewing - Helping People Change” av William R. Miller och Stephen Rollnick som utkommit på Guilford Press.

Samtalsguiden, filmer och texter på webbplatsen är validerade i FoU-studien ”Identifiering och intervention i riskgrupper för STI”. Studien har utförts vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå under ledning av Elisabet Nylander och Jens Boman. Studiens mål var att göra omhändertagandet av personer med risk för klamydia mer effektivt och individuellt anpassat.