Projektet syftar generellt sett till att genomföra fler hälsoundersökningar av nyanlända asylsökande. Många asylsökande har såväl uppenbara som dolda hälsoproblem. Dessa kan förvärras om de förblir oidentifierade och obehandlade, med skada för individen såväl som för samhället.

Projektinformation

För utskrift:

Nyhetsbrev Nr 2/2013 (PDF, 1,9 MB)

Nyhetsbrev Nr 1/2013 (PDF, 7,8 MB)

Interaktiv pdf:

Nyhetsbrev Nr 2/2013 (PDF, 15,5 MB)

Nyhetsbrev Nr 1/2013 (PDF, 8,3 MB)

Bakgrund till EU-projektet

Robert JonzonRobert Jonzon Projektet syftar till att generellt få en högre genomförandegrad av hälsoundersökningar av alla nyanlända asylsökande. Många av dessa har såväl uppenbara som dolda ohälsoproblem, och om dessa förblir oidentifierade och obehandlade förvärras den enskilde individens hälsotillstånd. Projektet ska ta särskild hänsyn till utsatta gruppers behov som exempelvis kvinnor och män från områden med hög hivprevalens, ensamkommande ungdomar och även asylsökande barn.

– Projektet har ett tvådelat perspektiv. Vi ska arbeta för ett bättre smittskydd utifrån ett samhällsperspektiv, men även utifrån den enskildes rätt till hälsa. Efter att vi har kartlagt och identifierat svagheterna med nuvarande system går vi nu vidare till handling för att åtgärda bristerna i struktur och samordning av hälsoundersökningar, säger Robert Jonzon, utredare och ansvarig för projektet vid Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har fått totalt 40 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor från EU:s flyktingfond och 10 miljoner kronor från Migrationsverket till projektet.

Projektet drivs i samverkan med med Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Uppsala universitet, Stockholms läns landsting, Östergötlands läns landsting, Region Skåne och Norrbottens läns landsting.