Smittförebyggande åtgärder

Det pågår smittspridning av covid-19 i samhället, samtidigt som nya varianter av viruset uppstår. Vaccination är den viktigaste åtgärden för att bromsa smittspridningen. Därtill använder vi oss av andra åtgärder som successivt kommer att tas bort. Här nedan finns material och information om åtgärder till dig som arbetar inom vård och omsorg.

Material/information specifikt till äldreomsorg

Det är viktigt att skydda de sköra personer som bor på särskilda boenden för äldre från covid-19. Här nedan kan du läsa om hur smittspridning vid besök på äldreboenden kan förebyggas. Du kan också ta del av en rapport med goda exempel på förebyggande åtgärder.

Vaccination

Vaccinationen mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och bidrar till att smittspridningen i samhället minskar. Även andra smittförebyggande åtgärder kan behövas.

Vägledning och fördjupad information om vaccin mot covid-19

Testning och smittspårning

För att begränsa smittspridning och bryta smittkedjor är testning och smittspårning viktigt.

Information och vägledningar:

Barn och unga

Här har vi samlat information om covid-19 och vaccinationer till barn och unga.

Fortsätt att följa nationella allmänna råden

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Om du inte är vaccinerad, tänk på att hålla avstånd till andra och att visa särskild hänsyn till personer i riskgrupper.

Så skyddar du dig själv och andra mot att smittas av covid-19

Personer som inte är folkbokförda i Sverige

Försäkringskassan har information till vårdgivare om vad som gäller för patienter som inte är folkbokförda i Sverige.

På Försäkringskassans webbplats: Patient som inte är folkbokförd i Sverige