Vaccination är den viktigaste åtgärden för att skydda individer med störst risk för allvarliga konsekvenser. Inom vård och omsorg är det fortsatt viktigt att förebygga smittspridning. Här nedan finns material och information om åtgärder till dig som arbetar inom vård och omsorg.

Anpassa åtgärder efter smittläget

Inom vård och omsorg finns de mest sårbara grupperna där risken för allvarliga konsekvenser vid covid-19 är som störst. Att förebygga risken för smittspridning inom dessa verksamheter är viktigt utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv och en viktig del i att minska belastningen på vården.

Utöver att god följsamhet till basala hygienrutiner och andra grundläggande vårdhygieniska rutiner upprätthålls, behöver verksamhetsansvariga se till att:

  • underlätta för vaccination av personal och vård- och omsorgstagare,
  • personalen är uppmärksamma på symtom,
  • testning och smittspårning genomförs,
  • organisation, bemanning och besöksrutiner anpassas,
  • munskydd som source control används enligt regional/lokal bedömning.

Vaccination

Vaccinationen mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och bidrar till att smittspridningen i samhället minskar. Även andra smittförebyggande åtgärder kan behövas.

För personal inom vård och omsorg

Testning och smittspårning

För att begränsa smittspridning och bryta smittkedjor är testning och smittspårning viktigt.

Mer om testning och smittspårning för covid-19

Barn och unga

Här har vi samlat information om covid-19 och vaccinationer till barn och unga: Information till BHV och elevhälsan om vaccinationer

Personer som inte är folkbokförda i Sverige

Försäkringskassan har information till vårdgivare om vad som gäller för patienter som inte är folkbokförda i Sverige.

Patient som inte är folkbokförd i Sverige (Försakringskassan.se)