Fortsätt förebygg smitta

Efter vaccinationen – fortsätt följa de allmänna råden: Det här gäller för dig som är vaccinerad.

Tillsammans med vaccinationerna förväntas effekten av alla vidtagna åtgärder bromsa smittspridningen.

Folkhälsomyndighetens resonemang kring anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg efter vaccination mot covid-19 finns här:

Covid-19: Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård-och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge

Fortsatta åtgärder efter vaccinationen

Efter vaccination av såväl personal som vård- och omsorgstagare är det viktigt att anpassningar av åtgärder görs utifrån lokala och regionala förutsättningar och riskbedömningar. I ett läge med smittspridning i samhället behöver förebyggande åtgärder kvarstå så att risken för smittspridning minskar.

Testning vid symtom samt smittspårning genomförs som tidigare, se Vägledning för smittspårning av covid-19. Övriga åtgärder beskrivs här:

Vägledning för smittspårning av covid-19

Rekommendationer vid besök

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för besök på äldreboenden under covid-19-pandemin. Regionala och lokala riktlinjer kan också finnas och bör följas.

Förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Även när smittläget förbättras och smittskyddsåtgärderna minskar, rekommenderas arbetsgivare att fortsätta betona basala hygienrutiner, vaksamhet på symtom, samt provtagning och, vid behov, kohortvård.

Fortsätt att följa de nationella allmänna råd efter den 29 september

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Om du inte är vaccinerad, tänk på att hålla avstånd till andra och att visa särskild hänsyn till personer i riskgrupper.

För alla gäller att komma ihåg följande:

  • stanna hemma och isolera dig om du får symtom på covid-19
  • testa dig för att ta reda på om du har covid-19 oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19