Kommunicera om vaccinationer

Lyssna

Här finns kommunikationsmaterial, utbildningsmaterial och metodstöd som kan användas i arbetet med vaccinationer och vaccinationsprogram.

Materialet kan användas i det dagliga arbetet med att kommunicera med vuxna, unga och barn och för att utforska och möta hinder för vaccination när det finns frågor och funderingar.

Klicka på länkarna här nedanför för att komma till en sida där du kan beställa eller ladda ner respektive publikation. Vissa publikationer finns på flera språk, men du hittar alla språkversioner via samma länk.

Genväg till innehåll på sidan:

Information för hälsovårdspersonal

Allmänt om vaccinationsprogrammet för hälsovårdspersonal

Att prata om vaccination

Samtalet är ett kraftfullt redskap för att fånga upp och möta frågor utifrån varje persons behov och situation och som kan bidra till välgrundade och trygga beslut om vaccination. Därför har vi satt ihop ett utbildningsmaterial.

Att prata om vaccination inom barnhälsovård, elevhälsa och andra verksamheter

Vägledning för vaccination av barn och ungdomar

I vägledningen beskrivs allmänna principer vid vaccination och anvisningar om hur vaccination läggs upp för de barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet.

Vaccination av barn och ungdomar – Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Kunskapsöversikt om vaccinationsprogram för barn

En reviderad nyutgåva av boken Vaccination av barn från 2008.

Vaccinationsprogram för barn – En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal

Metod för att förstå förändringar i vaccinationstäckning och vaccinationsvilja

Denna guide kan användas av regionala och lokala aktörer i arbetet med att identifiera och förstå vilka faktorer som påverkar vaccinationstäckning och vaccinationsacceptans, och för att utforma anpassade insatser vid behov.

Metod för att förstå förändringar i vaccinationstäckning och vaccinationsvilja – Guide för regionalt och lokalt arbete baserad på WHO Europas Tailoring Immunization Programmes (TIP)

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige – årsrapport

Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets gemensamma rapport om uppföljning av vaccinationsprogrammet.

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2023 – Årsrapport

Infografik om effekten av vaccinationsprogram

Här hittar du bilder och filmer om effekten av vaccinationsprogram.

Infografik om effekten av vaccinationsprogram

Om HPV för hälsovårdspersonal

Vaccination mot HPV

Ett utbildningsmaterial för fortbildning enskilt eller i grupp.

Vaccination mot HPV – en utbildning till personal inom elevhälsan (PowerPoint, 4,3 MB)

Mer om HPV

Informationsfilm om vaccination mot HPV

Alternativ textbeskrivning på arabiska till filmen (PDF, 209 kB)

Alternativ textbeskrivning på dari till filmen (PDF, 216 kB)

Om kikhosta för hälsovårdspersonal

Förebygga kikhosta hos spädbarn

Faktabladet "Förebygga kikhosta hos spädbarn – Faktablad", som finns under rubriken För vårdnadshavare, barn och gravida längre ned på sidan, innehåller en kort sammanfattning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn. Faktabladet riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, särskilt inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barnsjukvård och primärvård och är avsett för informations- och utbildningsinsatser.

Det finns också presentationer med talmanus om att förebygga kikhosta hos spädbarn. Presentationerna finns i två format.

Publikationer för personal inom vård

Publikationer för vårdnadshavare, barn och gravida