Enligt Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp bör fulldosvacciner användas vid kompletterande vaccination av vuxna med bristfällig grundvaccination. Monovalenta vacciner mot difteri och stelkramp har varit tillgängliga som licensprodukter. Vaccin mot enbart difteri tillverkas dock inte längre och det har även förekommit brist på monovalent vaccin mot stelkramp.

Rekommendationer

På grund av brist på monovalenta fulldosvacciner rekommenderar Folkhälsomyndigheten att använda difteri- och stelkrampsvaccin med reducerad antigenhalt (dT-vaccin) för grundvaccination av vuxna.

I det fall kombinationsvaccin mot enbart difteri och stelkramp (dT-vaccin) inte är tillgängligt kan kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (dTp-vaccin) användas både för grundvaccination och påfyllnadsdoser.

Grundvaccination mot difteri och stelkramp består av tre doser. Intervall mellan den första och andra dosen ska vara minst en månad, den tredje dosen ges minst 6 månader efter dos 2.

För ett långvarigt skydd mot sjukdomarna behövs upprepade påfyllnadsdoser. Dessa bör ges enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

(Dessa rekommendationer togs fram i februari 2017.)

Läs mer

Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp. Socialstyrelsen, 2009.

Folkhälsomyndigheten har också information om vilka vacciner som kan användas för vaccination av vuxna. Läs mer på sidan om vaccinbrist.