Rekommendationer för grundvaccination av vuxna mot difteri och stelkramp

Lyssna

Folkhälsomyndigheten anser att samtliga i befolkningen bör ha ett skydd mot difteri och stelkramp. Ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade vuxna bör erbjudas kompletterande vaccination.

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp (från år 2009) bör fulldosvacciner användas vid kompletterande vaccination av vuxna med bristfällig grundvaccination. Monovalenta fulldosvacciner mot difteri och stelkramp har tidigare varit tillgängliga som licensprodukter. Vaccin mot enbart difteri tillverkas dock inte längre och det har även förekommit brist på monovalent vaccin mot stelkramp.

Rekommendationer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att använda difteri- och stelkrampsvaccin med reducerad antigenhalt (dT-vaccin) för grundvaccination av vuxna.

I det fall kombinationsvaccin mot enbart difteri och stelkramp (dT-vaccin) inte är tillgängligt kan kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (dTp-vaccin) användas både för grundvaccination och påfyllnadsdoser.

Grundvaccination mot difteri och stelkramp består av tre doser. Intervall mellan den första och andra dosen ska vara minst en månad, den tredje dosen ges minst 6 månader efter dos 2.

För ett långvarigt skydd mot sjukdomarna behövs upprepade påfyllnadsdoser. Dessa bör ges enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

(Dessa rekommendationer togs fram i februari 2017.)

Läs mer

Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp. Socialstyrelsen, 2009.

Diphtheria vaccines: WHO position paper (who.int)

Tetanus vaccines: WHO position paper (who.int)