Swedish longitudinal gambling study

Swelogs är en av världens mest omfattande långsiktiga befolkningsstudie när det gäller relationen mellan spel om pengar och hälsa.

En undersökning om spel och hälsa

Syftet med befolkningsstudien är att stärka kunskapen om spelande och spelandets betydelse för människors hälsa.

Två separata studier

Inom ramen för Swelogs har två separata studier genomförts:

Swelogs 2018

Hösten 2018 gjordes en uppföljning av 2015 års studie med syftet att ge en nulägesbild av spelandet, betydelsen av spelproblem och kopplingen till annat i livet samt undersöka förändringen över tid vad gäller spel om pengar. De 9 520 personer som deltog i Swelogs 2015 kontaktades på nytt tillsammans med ett nytt urval om 4 000 16-18-åringar.

Datainsamlingen avslutades i januari 2019 och omfattar totalt 5 081 personer i åldrarna 16-87 år som är bosatta i Sverige. Deltagarna har fått svara på frågor om spelande, spelproblem, tv och datorspel, hälsa, sysselsättning, hushållets sammansättning och livshändelser under de senaste 12 månaderna.

Resultat från Swelogs 2018 (PDF, 1,1 MB)

Utvecklingen 2008–2015

 • Färre spelar om pengar men omsättningen ökar.
 • Internetspelandet ökar.
 • Nya spelformer, främst på internet, ändrar spelmönstren.
 • Spelproblemen minskar bland minderåriga och unga män men ökar bland män i åldrarna 25–44 och kvinnor mellan 45 och 64 år.
 • Andelen med problemspelande är oförändrad men antalet personer med allvarliga spelproblem ökar.

Fakta 2015

 • 322 000 personer har viss risk att utveckla spelproblem
 • 134 000 personer har ett problemspelande
  – bland dessa finns 31 000 personer som har spelproblem
 • 171 000 personer lever med någon som har ett problemspelande
  – av dessa är 82 000 barn

Fakta 2018

 • Andelen som spelat senaste året är oförändrat 58 procent.
 • 236 000 personer (2,9 procent) har viss risk för spelproblem.
 • 56 000 personer (0,7 procent) har förhöjd risk för spelproblem.
 • 45 000 personer (0,6 procent) har spelproblem.
 • Viss risk och förhöjd risk har minskat, medan spelproblemen har ökat.
Gå till toppen av sidan