En undersökning om spel och hälsa

Syftet med befolkningsstudien är att stärka kunskapen om spelande och spelandets betydelse för människors hälsa.

Två separata studier

Inom ramen för Swelogs har två separata studier genomförts:

Utvecklingen 2008-2015

 • Färre spelar om pengar men omsättningen ökar
 • Internetspelandet ökar
 • Nya spelformer, främst på internet, ändrar spelmönstren
 • Spelproblemen minskar bland minderåriga och unga män men ökar bland män i åldrarna 25-44 och kvinnor mellan 45 och 64 år
 • Spelproblemen minskar generellt men antalet personer med allvarliga spelproblem ökar

Fakta 2015

 • 322 000 personer har viss risk att utveckla spelproblem
 • 134 000 personer har ett problemspelande
  - bland dessa finns 31 000 personer som har spelproblem
 • 171 000 personer lever med någon som har ett problemspelande
  - av dessa är 82 000 barn

Rörlighet

Forskningen visar att rörlighet in i och ut ur spelproblem är omfattande. Det innebär att det varje år tillkommer cirka 100 000 nya personer med spelproblem.