Swelogs består av två separata studier

Swelogs longitudinella studie startade 2008 med ett nationellt urval på 15 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16-84 år. Drygt 8 000 personer deltog i undersökningen och dessa har sedan kontaktats ytterligare tre gånger. Den fjärde och senaste intervjuomgången genomfördes 2014.

I den longitudinella undersökningen ingår även en fördjupningsstudie som undersöker vilka risk- och skyddsfaktorer som är viktiga för utvecklingen av spelproblem. I fördjupningsstudien har drygt 2000 personer intervjuats ytterligare två gånger. En kvalitativ studie avslutar Swelogs fördjupningsstudie. I den undersöks spelvanor från 2008 och fram till i dag bland 40 personer som deltagit i fördjupningsstudien.

Swelogs nya prevalensstudie påbörjades hösten 2015. Totalt var 21 000 personer slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen och 9420 personer valde att delta. Studien ger oss aktuell kunskap om förekomsten och utvecklingen av spelande och spelproblem i Sverige. Syftet är även att se hur spel om pengar är kopplat till andra områden i människors liv, som sociala relationer, allmän hälsa eller familjesituation. Datainsamlingen avslutades i mars 2016.

Swelogs faktablad

Delar av de viktigaste resultaten från Swelogs finns sammanfattade i faktablad.
Läs Swelogs faktablad här