Syftet med befolkningsstudien är att stärka kunskapen om spelande och spelandets betydelse för människors hälsa.

Två separata studier

Inom ramen för Swelogs har två separata studier genomförts:

Utvecklingen 2008-2015

 • Färre spelar om pengar men omsättningen ökar
 • Internetspelandet ökar
 • Nya spelformer, främst på internet, ändrar spelmönstren
 • Spelproblemen minskar bland minderåriga och unga män men ökar bland män i åldrarna 25-44 och kvinnor mellan 45 och 64 år
 • Spelproblemen minskar generellt men antalet personer med allvarliga spelproblem ökar

Fakta 2015

 • 322 000 personer har viss risk att utveckla spelproblem
 • 134 000 personer har ett problemspelande
  - bland dessa finns 31 000 personer som har spelproblem
 • 171 000 personer lever med någon som har ett problemspelande
  - av dessa är 82 000 barn

Rörlighet

Forskningen visar att rörlighet in i och ut ur spelproblem är omfattande. Det innebär att det varje år tillkommer cirka 100 000 nya personer med spelproblem.