Swelogs 2015 och 2018

Lyssna

Folkhälsomyndigheten fick i uppdrag att göra nya mätningar om spel och hälsa i befolkningen 2015 och 2018. Swelogs 2015 gjordes på ett nytt urval ur befolkningen och Swelogs 2018 var en uppföljning av de som deltog 2015 kompletterat med 4 000 16-18-åringar.

Swelogs 2015

Syftet med Swelogs prevalensstudie 2015 var att ge en nulägesbild av spelandet, betydelsen av spelproblem och kopplingen till andra livsstilsfrågor samt undersöka hur spelandet har förändrats sedan den föregående longitudinella studien genomfördes (2008-2014).

Swelogs longitudinella studie 2008-2014

Prevalensstudien påbörjades 2015. 9 420 av 21 000 slumpmässigt utvalda 16-84-åringar bosatta i Sverige deltog. Datainsamlingen avslutades i mars 2016 och den viktade svarsfrekvensen var 52 procent. Deltagarna svarade på frågor om spelande, spelproblem, tv- och dataspel, hälsa, sysselsättning, hushållets sammansättning och livshändelser under de senaste 12 månaderna.

Presentation av resultat från Swelogs prevalensstudie 2015

Ett urval av resultaten från Swelogs 2015 finns redovisade i en presentation. Där finns bland annat resultat för satsade pengar i olika spelformer, relationen mellan problemspelande och satsade pengar samt problemspelande i olika spelformer uppdelat på spel i butik, hos ombud etc. respektive spel online. Resultat från Swelogs 2015 finns också i en tabellsammanställning.

Satsade pengar och problemspelande i olika spelformer, 2017-10-20 (PDF, 948 kB)

Tabellsamling för Swelogs befolkningsstudie 2015 (PDF, 398 kB)

Swelogs 2018

2018 gjordes en uppföljning av 2015 års studie med syfte att ge en nulägesbild av spelandet, betydelsen av spelproblem och kopplingen till annat i livet samt undersöka förändringen över tid. De 9 520 personer som deltog i Swelogs 2015 kontaktades igen tillsammans med ett nytt kompletterande urval av 4 000 16-18-åringar.

Datainsamlingen avslutades i januari 2019 och omfattade totalt 5 081 16-87-åringar bosatta i Sverige. Deltagarna fick svara på frågor om spelande, spelproblem, tv- och dataspel, hälsa, sysselsättning, hushållets sammansättning och livshändelser under de senaste 12 månaderna.

Resultat från Swelogs 2018 finns redovisade i en presentation. Resultat från Swelogs 2018 finns också i en tabellsammanställning.

Resultat från Swelogs 2018 (PDF, 1,1 MB)