Begrepp som används för att beskriva alkoholkonsumtionen i befolkningen

Lyssna

Översikt av de begrepp som används för att beskriva alkoholkonsumtionen i befolkningen.

Begreppsförklaring

Lyssna

Totalkonsumtion av alkohol visar den totala mängden alkohol som i genomsnitt har anskaffats per person och år. Anskaffning beräknas genom registrerad och oregistrerad försäljning.
Registrerad försäljning inkluderar:

 • Systembolaget
 • Restauranger
 • Livsmedelsbutiker

Oregistrerad försäljning inkluderar:

 • Resandeinförsel
 • Smugglad alkohol
 • Hemtillverkning
 • Köp via internet
Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) mäter Folkhälsomyndigheten riskkonsumtion av alkohol i befolkningen 16–84 år med hjälp av screeninginstrumentet AUDIT-C. Frågorna refererar till konsumtionen de senaste 12 månaderna. Gränsvärdet för riskkonsumtion är totalt fem poäng för kvinnor och sex poäng för män.

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) mäter intensivkonsumtion för vuxna i Monitormätningarna och för barn och unga i CAN:s nationella skolundersökning. CAN definierar intensivkonsumtion som att ha druckit minst en flaska vin, eller motsvarande mängd ren alkohol av andra drycker, minst en gång under de senaste 30 dagarna (Monitormätningarna) respektive minst en gång per månad under de senaste 12 månaderna (nationella skolundersökningen).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I undersökningen Skolbarns hälsovanor får elever i 11-, 13- och 15-årsåldern besvara frågan "Har du någonsin druckit så mycket alkohol att du blivit riktigt full?".

Eleverna har möjlighet att svara:

 • Nej, aldrig.
 • Ja, 1 gång.
 • Ja, 2-3 gånger.
 • Ja, 4-10 gånger.
 • Ja, fler än 10 gånger.

Att ha druckit sig berusad definieras som att ha svarat Ja, 1 gång eller fler.

Skolbarns hälsovanor

Uppdaterad:
Dela länk till frågan