Fotograf: Astrakan, Scandinav bildbyrå. Ungdomar sitter på skolbänk.

Fotograf: Astrakan, Scandinav bildbyrå.

Rökfria skolgårdar – skolan kan göra skillnad

Av de som röker börjar majoriteten att röka i tonåren. De flesta ungdomar som röker uppger att de vill sluta, men de skjuter ofta upp det beslutet. Vi behöver stötta barn och unga att förbli rökfria. Det behövs gemensamma insatser av flera aktörer för att förebygga tobaksbruk bland barn och unga.

Vi har tagit fram ett kunskapsstöd som ger stöd och vägledning i arbetet med att förebygga tobak och främja rökfria skolgårdar. Kunskapsstödet riktar sig till dig som på olika sätt arbetar för att skapa rätt förutsättningar för barn och unga att leva ett liv fritt från tobak, till exempel genom arbete med tobakstillsyn eller tobaksprevention på skolor, kommuner och länsstyrelser.

Lagen ska skydda barn och unga

I Sverige anger lagen att rökning i skolan är förbjudet, både inomhus och på skolgårdarna. Förbudet gäller dygnet runt, alla dagar i veckan. Lagen skyddar barn och unga genom att användningen av tobak blir mindre synlig. Rökfria skolgårdar stödjer också de som vill sluta röka.

Film: Rökfria skolgårdar - skolan kan göra skillnad

Broschyr presenterar kunskapsstödets innehåll

Kunskapsstödets innehåll beskrivs i korthet i broschyren "Rökfria skolgårdar – skolan kan göra skillnad". I broschyren kan du läsa mer om:

 • förekomsten av rökning på svenska skolgårdar
 • hur rökfria skolgårdar skyddar barn och unga
 • olika aktörers roller och ansvar för rökförbudet på skolgårdarna
 • framgångsfaktorer för skolans arbete
 • tips till kommunen för en effektiv tillsyn.
 • Rökfria skolgårdar – skolan kan göra skillnad

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  I broschyren presenteras resultat från Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar. Här kan du läsa om förekomsten av rökning på svenska…

Förekomsten av rökning på svenska skolgårdar

Rökning är fortfarande vanligt på skolgårdar runt om i Sverige, både på högstadie- och gymnasieskolor. En sammanställning av regionala kartläggningar visar att i vissa regioner förekommer rökning på en tredjedel av alla högstadieskolor och på två tredjedelar av gymnasieskolorna. Läs mer i faktablad och rapport.

 • Rökning på svenska skolgårdar – en sammanställning

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  I faktabladet presenteras en lägesbild av förekomsten av rökning på svenska skolgårdar. Faktabladet vänder sig till dig som arbetar med tobakstillsyn…

 • Förekomsten av rökning på svenska skolgårdar

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Rapporten presenterar en lägesbild av förekomsten av rökning på svenska skolgårdar och vilka metoder som används för att mäta förekomsten. Här kan du…

Stöd och vägledning till dig som arbetar i skolan

Rökförbud på skolgårdar

Information om rökförbudet på skolgårdar och kunskapsstöd för det tobaksförebyggande arbetet i skolan: Till dig som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolan

Tillsyn av rökförbud

Vägledning och stödmaterial för tillsyn av rökförbudet på skolgårdar: Till dig som arbetar med tillsyn av rökförbudet i skolan

Material och stöd till dig som vill använda kunskapsstödet

Under "Material och stöd" finns förteckning över alla publikationer, bilder, en kort film och en presentation av kunskapsstödet.

Material och stöd

Läs mer

Vägledning för tillsyn över rökfria miljöer