• Vad är risken för ökad smittspridning med anledning av det stora antalet människor på flykt som kommer till Sverige?

    Folkhälsomyndigheten har gjort en bedömning om tillströmningen av flyktingar utgör en risk för smittspridning av infektionssjukdomar till befolkningen i Sverige. Myndighetens samlade riskbedömning för smittspridning värderas till låg för relevanta sjukdomar. De nuvarande flyktingströmmarna utgör alltså låg risk för utbrott av infektionssjukdomar till befolkningen i Sverige. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av situationen noggrant både i Sverige och via internationella nätverk.

    Läs mer i rapporten Människor på flykt, en riskbedömning av smittspridning (PDF, 279 kB)

    Uppdaterad: 2019-01-25 11:27