• Folkhälsomyndigheten har gjort en bedömning om tillströmningen av flyktingar utgör en risk för smittspridning av infektionssjukdomar till befolkningen i Sverige. Myndighetens samlade riskbedömning för smittspridning värderas till låg för relevanta sjukdomar. De nuvarande flyktingströmmarna utgör alltså låg risk för utbrott av infektionssjukdomar till befolkningen i Sverige. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av situationen noggrant både i Sverige och via internationella nätverk.

    Läs mer i rapporten Människor på flykt, en riskbedömning av smittspridning (PDF, 279 kB)

    Uppdaterad: 2019-01-25 11:27

    Direktlänk till frågan