• Vilket vaccinationsskydd har de flyktingar som kommer från Syrien?

    Vaccinationsprogrammen i Syrien erbjuder samma grundskydd som de svenska vaccinationsprogrammen. Fram till 2010 då kriget bröt ut hade Syrien en väl fungerande sjukvård och en relativt hög vaccintäckning. Det är alltså främst yngre barn som kan ha ett sämre vaccinskydd på grund av bristande hälso- och sjukvård i nuvarande krigssituation och som bör erbjudas vaccination så snart som möjligt. Barn som kommer via flyktingläger har ofta vaccinerats där.

    Uppdaterad: 2019-01-25 11:28