• Det är arbetsgivaren som ansvarar för vård- och omsorgspersonal och som både värderar vilka risker som arbetet innebär och ser till att personalen har det skydd som krävs. Förutom grundskydd enligt det nationella vaccinationsprogrammet så kan vaccination mot bland annat hepatit B ingå. Vaccination mot tuberkulos är i de flesta fall inte motiverad eftersom vaccinet har dåligt dokumenterad effekt på vuxna och risken för smitta vid tillfälliga kontakter är liten.

    Uppdaterad: 2019-01-25 11:28

    Direktlänk till frågan