Coronavirus (Wuhan, Kina, januari 2020)

Nytt utbrott av coronavirus i Wuhan, Kina.

24 januari

Sedan den 31 december 2019 till och med den 24 januari 2020 har fler än 800 laboratoriebekräftade fall av coronaviruset 2019-nCoV rapporterats. De flesta fall har konstaterats i Wuhan. Fall har även bekräftats i andra delar av Kina samt i bland annat Thailand, Japan, Sydkorea och USA. Samtliga av dessa fall har varit i Wuhan innan insjuknandet.

Smitta från människa till människa har bekräftats men några exakta uppgifter om hur effektiv spridningen är finns ännu inte.

Under kvällen den 23 januari tog WHOs generaldirektör beslut om att inte klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC).

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället som mycket låg, men det går inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet.

Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt Wuhan-coronavirus hänvisas till Klinisk mikrobiolog i beredskap, se kontaktruta.

Frågor och svar om nytt coronavirus 2019-nCoV

Läs mer på ECDC:s webbplats

Läs mer på WHO:s webbplats

22 januari

Sedan den 31 december 2019 till och med den 22 januari 2020 har fler än 400 laboratoriebekräftade fall av coronaviruset 2019-nCoV rapporterats. De flesta fall har konstaterats i Wuhan. Fall har även bekräftats i andra delar av Kina samt i Thailand, Japan, Sydkorea och USA. Samtliga av dessa fall har varit i Wuhan innan insjuknandet.

Smitta mellan människa till människa har bekräftats men några exakta uppgifter om hur effektiv spridningen är finns ännu inte.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället som mycket låg, men det går inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet.

Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt Wuhan-coronavirus hänvisas till Klinisk mikrobiolog i beredskap, se kontaktruta.

Läs mer på ECDC:s webbplats

Läs mer på WHO:s webbplats

20 januari

Sedan den 31 december 2019 till den 18 januari 2020, har över 200 laboratoriebekräftade fall av coronaviruset 2019-nCoV rapporterats, samtliga med koppling till Wuhan, Kina. Tre personer, alla med känd bakomliggande sjukdom, har avlidit.

Utöver 198 fall rapporterade från Wuhan har två fall av 2019-nCoV rapporterats från Peking och ett fall i Guangdong i Kina, alla tre med resehistoria till Wuhan. Två importerade fall har rapporterats i Thailand, ett importerat fall i Japan och ett importerat fall i Sydkorea.

Det finns ännu inga säkra bevis för överföring från människa till människa, mer information behövs för att utvärdera omfattningen av detta överföringssätt. Dock kan rapporter från två mindre familjekluster i Wuhan och det importerade japanska fallet tyda på att person-till-person överföring kan ha inträffat vid något tillfälle.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt Wuhan-coronavirus hänvisas till Klinisk mikrobiolog i beredskap, se kontaktruta.

ECDC:s falldefinition

16 januari

Två sjukdomsfall med det nya coronaviruset har nu rapporterats från Japan respektive Thailand, båda hos personer med koppling till staden Wuhan i Kina. Av de totalt 41 fall som rapporterats i Kina har en patient avlidit. Inga nya fall har rapporterats från Kina. Eftersom inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar minskar risken för nya sjukdomsfall successivt. Patienter som vistats i Wuhan under den aktuella utbrottstiden och söker med luftvägssymtom som hosta och feber bör konsultera vård och även berätta att man har vistats i Wuhan.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt Wuhan-coronavirus hänvisas till Klinisk mikrobiolog i beredskap, se kontaktruta.

ECDC:s falldefinition

10 januari

Ett nytt coronavirus har smittat människor som befunnit sig på en specifik marknad i Wuhan, i Kina. Marknaden är stängd sedan 1 januari och inkubationstiden rimligen rätt kort så att fler fall skulle dyka upp får nog ses som mycket osannolikt. Omfattande undersökningar har gjorts och enligt rapporterna har samtliga sjukdomsfall koppling till marknaden. Det finns inga rapporterade fall av smitta från människa till människa.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Patienter som rest i området under den aktuella utbrottstiden och söker med luftvägssymtom omhändertas för säkerhets skull som potentiell luftburen smitta.

ECDC Threat Assessment Brief - Pneumonia cases possibly associated with a novel coronavirus in Wuhan, China

WHO statement on novel coronavirus in Thailand

Gå till toppen av sidan