Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering

Informationen visas bäst på större skärm.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder.

Statistik – antal fall covid-19

Länk för Internet Explorer

Senaste uppdateringarna om utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19). Sidan uppdateras dagligen med antal fall kl. 14:00 eller när statistiken är sammanställd.

Information om datakällor

Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen enligt rapporteringsdatum. Data om antal intensivvårdade inhämtas från svenska intensivvårdsregistrets särskilda rapporteringsmodul SIRI. Antal rapporterade fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter om nya fall och avlidna fall förekommer så de senaste dagarnas antal (speciellt under helgdagar) ska tolkas med försiktighet. Statistiken sammanställs dagligen med anmälningar inkomna fram till kl 11.30 samma dag. Innevarande dags antal är därför ofullständigt och blir komplett först följande dag.

Laboratoriebekräftade fall är en indikator för att följa utvecklingen. Initialt provtogs personer som vistats i områden med känd smittspridning av covid-19. Men sedan mitten av mars provtas framförallt personer med symptom förenligt med covid-19 infektion som är i behov av inneliggande sjukhusvård, personal inom sjukvård och äldreomsorg samt personer som provtas inom sentinelprovtagningen. Detta innebär att personer med milda symptom inte uppmanas kontakta vården och därför inte hamnar i statistiken över anmälda fall.

Data till den statistik som visas kommer att kunna laddas ned, funktionen beräknas vara klar under vecka 14.

Länk till svenska intensivvårdsregistret

Länk om sentinelprovtagning

En samlad fördjupad analys publiceras veckovis på Folkhälsomyndighetens webbplats

Analyserade prover vecka 12 (25 mars 2020 kl. 08.40)

Folkhälsomyndigheten samlar veckovis in data på antalet prover analyserade för viruset som orsakar covid-19. Under vecka 12 har sammanlagt drygt 10 300 individers prover analyserats i Sverige. Detta kan jämföras med att nästan 9 000 individers prover analyserades vecka 11 och drygt 4 300 individers prover analyserades vecka 10. Totalt har drygt 24 500 individers prover analyserats sedan diagnostiken sattes upp i Sverige. Data är preliminära och kan komma att ändras.

Historik

Spridningen av covid-19 är en pandemi (11 mars)

Sjukdomen får namnet covid-19 (11 februari)

Folkhälsomyndigheten föreslår att nytt coronavirus tas upp i smittskyddslagen som samhällsfarlig sjukdom (1 februari)

WHO klassar utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa (30 januari)

Gå till toppen av sidan