Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering

Covid-19 – statistik med diagram och kartor

en liten bild som visar exempel på statistiken

Statistiken visas bäst på dator, i nyare, uppdaterade, webbläsare.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder:

Senaste uppdateringarna om utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19). Sidan uppdateras dagligen med antal fall kl. 14:00 eller när statistiken är sammanställd.

Ladda ner data

Data som statistiken ovan bygger på kan laddas ner här (Excel)

Information om datakällor

Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen enligt rapporteringsdatum. Data om antal intensivvårdade inhämtas från svenska intensivvårdsregistrets särskilda rapporteringsmodul SIRI. Antal rapporterade fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter om nya fall och avlidna fall förekommer så de senaste dagarnas antal (speciellt under helgdagar) ska tolkas med försiktighet. Statistiken sammanställs dagligen med anmälningar inkomna fram till kl 11.30 samma dag. Innevarande och föregående dags antal är ofullständigt och blir komplett först följande dag.

Statistiken över avlidna baseras på data som hittills rapporterats till Folkhälsomyndigheten, skillnader mot den regionala rapporteringen förekommer. Statistiken visar antalet personer med bekräftad covid-19 som avlidit, oavsett dödsorsak. Tidserien med antalet avlidna per dag innehåller endast de fall där datum för dödsfallet är känt, därför kan totalt antal avlidna skilja sig mot det antal som redovisas i tidsserien.

Laboratoriebekräftade fall är en indikator för att följa utvecklingen. Initialt provtogs personer som vistats i områden med känd smittspridning av covid-19. Men sedan mitten av mars provtas framförallt personer med symptom förenligt med covid-19 infektion som är i behov av inneliggande sjukhusvård, personal inom sjukvård och äldreomsorg samt personer som provtas inom sentinelprovtagningen. Detta innebär att personer med milda symptom inte uppmanas kontakta vården och därför inte hamnar i statistiken över anmälda fall. Vid användning av data, ange källa Folkhälsomyndigheten.

Svenska intensivvårdsregistret

Om sentinelprovtagning

Analyserade prover vecka 21 (25 maj 2020 kl. 16.30) – uppdateras en gång per vecka

Folkhälsomyndigheten samlar veckovis in data på antalet prover analyserade för viruset som orsakar covid-19 i Sverige:

 • Under vecka 21 analyserades sammanlagt nästan 28 800 individers prover.
 • Under vecka 20 analyserades sammanlagt nästan 32 700 individers prover.
 • Under vecka 19 analyserades sammanlagt drygt 29 100 individers prover.
 • Under vecka 18 analyserades sammanlagt drygt 28 800 individers prover.
 • Under vecka 17 analyserades sammanlagt nästan 24 600 individers prover.
 • Under vecka 16 analyserades sammanlagt drygt 20 200 individers prover.
 • Under vecka 15 analyserades sammanlagt nästan 19 900 individers prover.
 • Under vecka 14 analyserades sammanlagt nästan 17 800 individers prover.
 • Under vecka 13 analyserades sammanlagt drygt 12 300 individers prover.
 • Under vecka 12 analyserades sammanlagt drygt 10 400 individers prover.
 • Under vecka 11 analyserades sammanlagt nästan 9 000 individers prover.
 • Under vecka 10 analyserades sammanlagt drygt 4 300 individers prover.

Totalt har nästan 238 800 individers prover analyserats sedan diagnostiken sattes upp i Sverige. Data är preliminära och kan komma att ändras.

Historik

Spridningen av covid-19 är en pandemi (11 mars 2020)

Sjukdomen får namnet covid-19 (11 februari 2020)

Folkhälsomyndigheten föreslår att nytt coronavirus tas upp i smittskyddslagen som samhällsfarlig sjukdom (1 februari 2020)

WHO klassar utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa (30 januari)

Gå till toppen av sidan