Rökförbudet omfattar flera produkter

Rökförbudet har utökats till att omfatta fler produkter i alla rökfria miljöer.

Även om alla produkter inte förbränns när de används jämställs användningen med "rökning" vid tillämpningen av reglerna om rökfria miljöer. Huvudskälet till detta är att avnormalisera rökning. Vilka produkter som avses anges i 6 kap. 1§ i lagen om tobak och liknande produkter.

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

  • röka tobak
  • inhalera tobak som förångats (exempelvis användning av så kallade heat-not-burn produkter)
  • röka örtprodukter
  • använda e-cigaretter
  • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (t.ex. att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak).

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan