Filmen: Rökfri miljö

För att underlätta kommunikationsarbetet riktat till allmänheten finns en verktygslåda med material för olika kanaler framtagen för alla som vill medverka. Det kan till exempel vara länsstyrelser, regioner, kommuner, ideella organisationer eller aktörer som ansvarar för att informera om rökförbudet i de olika miljöerna. I verktygslådan finns digitalt material som till exempel filmer för skärmar, webb och sociala medier samt tryckbart material som affischer, informationsblad och bordsryttare. Allt material hänvisar till webbplatsen www.rokfrimiljo.nu där mer information samt svar på vanliga frågor om rökfria utomhusmiljöer för allmänheten finns samlat.

Verktygslådan finnas tillgänglig under hela 2020 och 2021. På visst material är det möjligt att lägga till medavsändare som text eller logotyp. Allt material för insatsen Rökfri miljö hämtas eller beställs genom en tjänst som kallas trycksaksgeneratorn. Allt material kan användas kostnadsfritt inom ramen för kommunikationsinsatsen men eventuella kostnader för tryck bekostas av beställaren. Översikt av allt material, information och tips finns samlat i en manualen. I manualen finns också information hur du beställer material genom trycksaksgeneratorn samt kontaktuppgifter om du har frågor om insatsen.

Manual för att kommunicera om våra rökfria miljöer utomhus (PDF, 20,4 MB)

Den nationella delen av insatsen genomförs av Folkhälsomyndigheten vecka 22 till 27 under 2020 och består av pressaktiviteter, annonsering på internet och inlägg i sociala medier. Regionala och lokala insatser fortsätter under hela 2020 och 2021.