Kontaktuppgifter till andra berörda myndigheter

Lyssna

Här finns kontaktuppgifter till andra berörda myndigheter för kommunens handläggning av ansökan om tillstånd att sälja tobak. Folkhälsomyndigheten har sammanställt information som de berörda myndigheterna (Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogden och Tullverket) har meddelat oss.

Skatteverket

Skatteverket har tagit fram blanketter för att begära ut uppgifter om den sökande samt eventuella personer med betydande inflytande (PBI).
Begäran skickas till: skatteverket@skatteverket.se

Mer information: Blankettmallar för försäljning av tobaksvaror

Polismyndigheten

Kontakta Polismyndigheten på mrbr@polisen.se för att därifrån rekvirera en blankett för ansökan av utdrag ut belastningsregistret (för kommuner).

Begäran om yttrande för detalj- och partihandel skickas till regionernas kanslibrevlådor enligt nedan:

Kronofogden

Begäran om uppgifter från Kronofogden skickas till: kontakt@kronofogden.se

Mer information från Kronofogden om begäran om uppgifter:

Begäran om uppgifter från Kronofogden (Word, 18 kB)

Tullverket

Begäran om yttrande för ansökningar om partihandel skickas till:
diarium@tullverket.se

Observera att ni inte ska skicka begäran om yttrande gällande en detaljhandlare till Tullverket.

I er begäran om yttrande för ansökningar om partihandel vill Tullverket veta namn och organisationsnummer för den juridiska personen, namn och personnummer för enskild näringsidkare samt namn och personnummer för eventuella formella och faktiska företrädare som yttrandet avser.