Publikationer om pandemins konsekvenser för folkhälsan

Lyssna

Här listas Folkmyndighetens publikationer som handlar om covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsan och folkhälsoarbetet.

Folkhälsans utveckling i Sverige under pandemin

Pandemins konsekvenser på lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Internationell forskning om hälsa och levnadsvanor under pandemin

Relaterade publikationer