Frågor och svar om influensavaccination av gravida

Lyssna

Frågor och svar kring influensa är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av andra intresserade.

Sidan har uppdaterats inför säsongen 2023-2024.

Influensavaccination av gravida

Lyssna

Risken för allvarlig sjukdom vid influensa är störst under senare delen av graviditeten och gravida rekommenderas därför vaccination efter graviditetsvecka 12 för att de ska få bästa möjliga skydd mot svår sjukdom. Vaccination skyddar både den gravida, fostret och det nyfödda barnet.

För gravida med underliggande kroniska sjukdomar är det extra viktigt att vaccinera sig mot influensa eftersom de har ytterligare förhöjd risk att bli svårt sjuka. Dessa personer rekommenderas vaccination även innan graviditetsvecka 13.

Influensavaccination av gravida

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

När gravida ska vaccineras beror på graviditetsvecka och månad på året. I Sverige sker vaccination mot influensa oftast under perioden november till januari, ibland februari om influensasäsongen startar sent.

Figur: Figuren visar fyra exempel på graviditeter och hur de överlappar med vaccinationsperioden.

Fyra exempel på graviditeter och hur de överlappar med vaccinationsperioden

Se bilden i stort format

I figuren visas fyra graviditeter (blå fält). För varje markeras graviditetsvecka 12 med en pil. Vaccinationsperioden november–januari representeras av det grå fältet i bakgrunden och februari månad har en ljusare ton eftersom vaccinationer ibland pågår även då. Tre influensasäsongers data visas i diagrammet för att visa att influensasäsonger ser annorlunda ut från år till år. Figuren är en anpassning av en figur som norska Folkehelseinstituttet har i sin vaccinationsvägledning.

Graviditet A skulle alltså rekommenderas vaccination under vintern efter graviditetsvecka 12, medan graviditet B skulle rekommenderas vaccination i februari efter graviditetsvecka 12, om influensasäsongen inte ännu klingat av. Graviditet C skulle rekommenderas vaccination i november–december eftersom personen även tillhör en medicinsk riskgrupp. Graviditet D skulle inte vaccineras eftersom influensasäsongen är över när personen når den senare delen av graviditeten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Standarddos influensavaccin och vaccin mot covid-19, Comirnaty, kan ges till gravida vid samma tillfälle eller med valfritt intervall. De båda vaccinen ges på olika injektionsställen, helst i varsin arm eller varsitt ben.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, det finns ingen medicinsk anledning att göra en ultraljudsundersökning innan den gravida får vaccin mot säsongsinfluensa.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, det finns ingen koppling mellan vaccination mot säsongsinfluensa och narkolepsi. Narkolepsi har endast påvisats i samband med vaccination med det vaccin som användes under pandemin 2009 (Pandemrix). Detta vaccin används inte i Sverige sedan 2010.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, det finns inget kvicksilver eller tiomersal i något av de vacciner mot säsongsinfluensa som används i Sverige.

Läs mer under Vilka vacciner innehåller kvicksilver och vad innebär det om vaccinet innehåller kvicksilver?

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Influensavaccinets effekt varar i ungefär 6 månader, det vill säga tillräckligt för en influensasäsong. Den som vaccinerats tidigare år och nu är gravid behöver alltså vaccinera sig igen inför den kommande säsongen. Inför varje säsong anpassas vaccinstammarna för att likna de virusstammar som cirkulerar just den säsongen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinationen är gratis för gravida och övriga riskgrupper i alla regioner.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, det levande försvagade influensavaccinet ska inte ges till gravida. Detta vaccin (Fluenz tetra) ges som nässpray till barn 2–17 år. Gravida rekommenderas att vaccinera sig med ett inaktiverat influensavaccin som ges som injektion och innehåller delar av avdödat virus.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det finns två typer av influensavirus som ger upphov till den typiska influensasjukdomen: A och B. På influensavirusets yta finns det två molekyler som avgör immunförsvarets möjlighet att känna igen och bekämpa viruset, och som därmed avgör smittsamheten: hemagglutinin (H) och neuraminidas (N). Hos influensa A finns många olika subtyper av H och N. De har numrerats (till exempel H1 eller H18, N2 eller N11), och olika influensa A-virus benämns därför till exempel influensa A(H2N3) eller A(H1N1).

Ytmolekylerna förändras lite mellan varje säsong och därmed skyddar inte alltid den immunitet man fått från tidigare influensainfektioner eller vaccin. De influensatyper som återkommer varje vinter kallas säsongsinfluensa. Följande influensastammar cirkulerar världen över sedan pandemin 2009:

  • Influensa A(H3N2)
  • Influensa A(H1N1)pdm09
  • Influensa B/Yamagata
  • Influensa B/Victoria
Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Säsongsinfluensavaccinerna innehåller fyra olika vaccinstammar, och sedan pandemin 2009 har A(H1N1)pdm09 ingått varje säsong. Övriga stammar i vaccinerna är influensa A(H3N2) och de två linjetyperna av influensa B.

Information om det aktuella innehållet finns på sidan om vaccin mot influensa.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan