Om haemophilus influenzae typ b (Hib)

 • Hib var den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation (meningit), struplocksinflammation (epiglottit) och blodförgiftning (sepsis) bland spädbarn och förskolebarn före 1993, då vaccination mot Hib infördes i barnvaccinationsprogrammet. Dessa sjukdomar hade ett snabbt förlopp med hög dödlighet. Hib-meningit följdes ofta av hörselskador och andra hjärnskador. Efter det att vaccination med Hib-vaccin infördes har allvarliga sjukdomar orsakade av Hib blivit ytterst sällsynta bland barn. Även allvarliga Hib-infektioner hos tonåringar och vuxna har minskat.

  Uppdaterad: 2022-02-22 09:43

  Direktlänk till frågan
 • Hib kan ge ett flertal allvarliga och snabbt förlöpande infektioner, såsom meningit (hjärnhinneinflammation), sepsis (blodförgiftning), epiglottit (struplocksinflammation), och svåra infektioner i olika vävnader som osteomyelit och artrit (infektion i skelett respektive led).

  Uppdaterad: 2022-02-22 09:43

  Direktlänk till frågan
 • Innan vaccinationen infördes inträffade de flesta invasiva Hib-infektionerna före ett års ålder, med högsta frekvensen vid 6-7 månaders ålder. Nittio procent av Hib-infektionerna inträffade bland barn under fem år.

  Uppdaterad: 2022-02-22 09:43

  Direktlänk till frågan
 • Alla så kallade konjugerade Hib-vacciner innehåller en sockerart (en polysackarid) som finns i bakteriens kapsel. Denna kapselpolysackarid är kopplad till ett bärarprotein (ett äggviteämne) som ökar antikroppsbildningen mot polysackariden. Bärarproteinet skiljer sig mellan olika vaccinfabrikat och kan vara exempelvis tetanustoxoid eller ytproteiner från andra bakterier.

  Vad gäller eventuella andra tillsatser se: Vilka tillsatser finns i vaccinerna?

  Uppdaterad: 2022-02-22 09:46

  Direktlänk till frågan
 • Barn under ett års ålder bör få tre doser av konjugerat Hib-vaccin, varav de första två ges med 2 månaders mellanrum och den tredje ges minst sex månader efter den andra. I det svenska vaccinationsschemat ingår vaccination mot Hib vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Dessa tre vaccinationer ges med ett kombinationsvaccin som innehåller Hib-vaccin tillsammans med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Ovaccinerade barn över ett år behöver bara en dos av det konjugerade Hib-vaccinet. Barn bildar naturligt antikroppar mot Hib med stigande ålder, oavsett om de varit sjuka eller inte. Vaccination rekommenderas därför endast upp till sex års ålder, och någon påfyllnadsdos i skolan behövs inte.

  Uppdaterad: 2022-02-22 09:46

  Direktlänk till frågan
 • Ja, de konjugerade Hib-vaccinerna är utbytbara.

  Uppdaterad: 2022-02-22 09:46

  Direktlänk till frågan