Frågor och svar om haemophilus influenzae typ b (Hib) och vaccination

Lyssna

Frågor och svar kring Haemophilus influenzae typ b (Hib) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om haemophilus influenzae typ b (Hib)

Lyssna

Hib var den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation (meningit), struplocksinflammation (epiglottit) och blodförgiftning (sepsis) bland spädbarn och förskolebarn före 1993, då vaccination mot Hib infördes i barnvaccinationsprogrammet. Dessa sjukdomar hade ett snabbt förlopp med hög dödlighet. Hib-meningit följdes ofta av hörselskador och andra hjärnskador. Efter det att vaccination med Hib-vaccin infördes har allvarliga sjukdomar orsakade av Hib blivit ytterst sällsynta bland barn. Även allvarliga Hib-infektioner hos tonåringar och vuxna har minskat.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Hib kan ge ett flertal allvarliga och snabbt förlöpande infektioner, såsom meningit (hjärnhinneinflammation), sepsis (blodförgiftning), epiglottit (struplocksinflammation), och svåra infektioner i olika vävnader som osteomyelit och artrit (infektion i skelett respektive led).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Innan vaccinationen infördes inträffade de flesta invasiva Hib-infektionerna före ett års ålder, med högsta frekvensen vid 6-7 månaders ålder. Nittio procent av Hib-infektionerna inträffade bland barn under fem år.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla så kallade konjugerade Hib-vacciner innehåller en sockerart (en polysackarid) som finns i bakteriens kapsel. Denna kapselpolysackarid är kopplad till ett bärarprotein (ett äggviteämne) som ökar antikroppsbildningen mot polysackariden. Bärarproteinet skiljer sig mellan olika vaccinfabrikat och kan vara exempelvis tetanustoxoid eller ytproteiner från andra bakterier.

Vad gäller eventuella andra tillsatser se: Vilka tillsatser finns i vaccinerna?

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Barn under ett års ålder bör få tre doser av konjugerat Hib-vaccin, varav de första två ges med 2 månaders mellanrum och den tredje ges minst sex månader efter den andra. I det svenska vaccinationsschemat ingår vaccination mot Hib vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Dessa tre vaccinationer ges med ett kombinationsvaccin som innehåller Hib-vaccin tillsammans med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hepatit B. Ovaccinerade barn över ett år behöver bara en dos av det konjugerade Hib-vaccinet. Barn bildar naturligt antikroppar mot Hib med stigande ålder, oavsett om de varit sjuka eller inte. Vaccination rekommenderas därför endast upp till sex års ålder, och någon påfyllnadsdos i skolan behövs inte.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, de konjugerade Hib-vaccinerna är utbytbara.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan