Generella principer för vaccination

  • Vilken nållängd rekommenderas för subkutan respektive för intramuskulär injektion?

    För både barn och vuxna kan en subkutan injektion ges med en nål som är 19 mm lång och 0,4 mm diameter (grå). Intramuskulära injektioner till små barn ges i främre yttre sidan av lårets mellersta tredjedel, det vill säga i m. vastus lateralis, och till äldre barn och vuxna i överarmen i m.deltoideus. Lämplig nålstorlek till barn är en nål som är 25 mm lång och 0,6 mm i diameter (blå). För vuxna kan ibland längre nål behövas.

    Uppdaterad: 2019-10-31 13:56

Kontraindikationer och tillstånd

Journalföring av vaccinationer