Generella principer för vaccination

Kontraindikationer och tillstånd

Journalföring av vaccinationer

  • Den som har legitimation eller särskilt förordnande enligt patientsäkerhetslagen är skyldig att föra journal. Ordinationen ska signeras av den person som har givit den. Om iordningställandet och administreringen av vaccinet har delegerats ska den som har utfört uppgiften också journalföra den.

    Uppdaterad: 2019-10-31 14:00

    Direktlänk till frågan