Frågor och svar kring Hälsa på lika villkor? – en undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2020

För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

  • Varför ska jag fylla i enkäten?

    Den här undersökningen gör vi för att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever. Dina uppgifter är viktiga för utvecklingen av till exempel hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

    Uppdaterad: 2020-01-08 08:27

Gå till toppen av sidan