• Den här undersökningen gör vi för att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever. Dina uppgifter är viktiga för utvecklingen av till exempel hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

    Uppdaterad: 2020-01-08 08:27

    Direktlänk till frågan