• Personen som ska svara på enkäten är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att han/hon inte kan fylla i enkäten själv. Kan t.ex. en anhörig svara på frågorna?

    Det går bra att en vän, anhörig eller vårdpersonal hjälper till att fylla i enkäten. Det är viktigt att det är den som fått enkäten som ger de flesta svaren. Om personen inte själv kan uppge svaren bör den tas bort ur undersökningen. Vi är då tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 69 30 eller skickar ett mejl till enkat@scb.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB19260.

    Uppdaterad: 2018-10-05 11:13