• Vilka som får enkäten bestäms av att SCB gör ett slumpmässigt urval om cirka 120 000 personer i hela Sverige (nationella urvalet plus tilläggsurvalen i landets regioner). Det är med andra ord inte möjligt att få delta i undersökningen om man inte har fått hem en enkät. Om du är intresserad av att se hur enkätfrågorna ser ut kan du gå in på www.folkhalsomyndigheten.se.

    Uppdaterad: 2021-02-02 10:48

    Direktlänk till frågan