Frågor och svar kring Hälsa på lika villkor? – en undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2020

För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

  • Jag vill ha en enkät, hur gör jag?

    Vilka som får enkäten bestäms av att SCB gör ett slumpmässigt urval om cirka 120 000 personer i hela Sverige (nationella urvalet plus tilläggsurvalen i landets regioner). Det är med andra ord inte möjligt att få delta i undersökningen om man inte har fått hem en enkät. Om du är intresserad av att se hur enkätfrågorna ser ut kan du gå in på www.folkhalsomyndigheten.se.

    Uppdaterad: 2020-01-08 14:12

Gå till toppen av sidan