• Översiktliga resultat från denna undersökning kommer under hösten 2021 att läggas ut på Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se. Resultat från landets regioner kan också komma att redovisas på regionernas egna hemsidor. Resultaten kommer också att användas i linje med Folkhälsomyndighetens uppdrag t.ex. årlig folkhälsorapportering och uppföljning av hälsa i olika grupper.

    Om du inte har tillgång till Internet kan du ringa till någon av personerna, vars telefonnummer står i följebrevet.

    Uppdaterad: 2021-02-02 10:47

    Direktlänk till frågan