• För att besvara frågorna via Internet gå in på adressen www.insamling.scb.se.

    Alla uppgiftslämnare får användarinformation i form av lösenord och användar-id som finns på framsidan av inbjudningsbrevet. Vanligaste orsaken till att man inte kommer in på sidan är att uppgifterna inte är korrekt inmatade (felstavning, missat att skilja på stora och små bokstäver).

    Skulle du fortfarande ha problem, kontakta SCB tel: 010-479 69 30.

    Uppdaterad: 2020-01-08 14:08

    Direktlänk till frågan