Frågor och svar kring Hälsa på lika villkor? – en undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2020

För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

  • Personen som ska svara på enkäten är bortrest, vad gör vi?

    Om vederbörande kommer hem senast 5 maj kan denna person fylla i enkäten då. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten.

    Uppdaterad: 2020-01-08 14:06

Gå till toppen av sidan