• Om vederbörande kommer hem senast 17 maj kan denna person fylla i enkäten då. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten.

    Uppdaterad: 2020-01-08 14:06

    Direktlänk till frågan