• Personen som ska svara på enkäten är bortrest, vad gör vi?

    Om vederbörande kommer hem senast 5 maj kan denna person fylla i enkäten då. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten.

    Uppdaterad: 2020-01-08 14:06